મેઘાણી બેઠક

મેઘાણી સ્મરણઃ નોળવેલની બેઠક   ‘નોળવેલની મહેક’ માણતા સહુ કોઈને ભાગ લેવા આવકાર.   ‘તમારા ઝવેરચંદ મેઘાણી,’ વિશે તમારું સર્જન.…

Continue Reading →

સ્વાગતનોંધ

મેઘાણી સ્મરણઃ નોળવેલની બેઠકમાં..   – સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર     મેઘાણી સ્મરણઃ નોળવેલની બેઠકમાં. ઝવેરચંદ મેઘાણીનો જન્મ  28 ઑગસ્ટ, 1896ને…

Continue Reading →

સંસ્કૃત-સુભાષિત-સ્યન્દિકા

ן સંસ્કૃત – સુભાષિત – સ્યન્દિકા  ן   -વિજય પંડ્યા   વાલ્મીકિ-ગિરિ-સંભૂતા   A lady discarding her ornaments in a…

Continue Reading →