અભિપ્રાય

નોળવેલની મહેક વિષે અભિપ્રાય:  માનનીય  શ્રી સિતાંશુભાઈ, નમસ્તે. આજે એક નવી મઝાની વાત કરવી છે. પરિષદ જ્યારે યુવાવર્ગના સર્જન અને…

Continue Reading →

મૃણાલિની સારાભાઈ પ્રતિભાદર્શન

  મૃણાલિની સારાભાઈ પ્રતિભાદર્શનઃ એક વિડિયો પ્રસ્તુતિ   – પ્રો. પારુલ શાહ   ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, અમદાવાદ, અને શ્રીમતી અંજલિ મેમોરિયલ…

Continue Reading →

સંભારણાં (૧૩): ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ – ઉમાશંકર જોશી

સંભારણાં (૧૩) …   ‘ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ’ – ઉમાશંકર જોશી આલોચના (ખંડ ૧, શ્લોક ૧): નિરંજન ભગત, તા.૮-એપ્રિલ-૨૦૧૫. (અંગત રેકોર્ડિંગ) -…

Continue Reading →

સંસ્કૃત-સુભાષિત-સ્યન્દિકા

ן સંસ્કૃત – સુભાષિત – સ્યન્દિકા  ן   સીત્કાર શિખવતા પ્રોફેસર શિશિરકુમાર   -વિજય પંડ્યા       સીત્કારં શિક્ષયતિ,…

Continue Reading →

મારા ફોટોગ્રાફ સાથેના પ્રસંગો (૧૬)

મારા ફોટોગ્રાફ સાથેના પ્રસંગો   – જ્યોતિ ભટ્ટ   પ્રસંગ ૧૬   ભારત ભવનમાં ચાર વિભાગો છે. દૃશ્યકળા માટે ‘રૂપંકર’,…

Continue Reading →