ભારતીય કથાવિશ્વ 

ભારતીય કથાવિશ્વ – શિરીષ પંચાલ.    તાટકાની કથા વિશ્વામિત્ર ૠષિની સાથે રામ લક્ષ્મણ એક પછી એક સ્થળેથી પસાર થઈ રહ્યા…

Continue Reading →

ભાઈ રે આપણા દુઃખનું કેટલું જોર?

ભાઈ રે આપણા દુઃખનું કેટલું જોર?  – રાજેન્દ્ર શાહ   કપરા કાળમાં કવિતાની તાકાત. કોરોનોના વિષાણુ સામે કાવ્ય-પંચામૃત. કવિવર રાજેન્દ્ર…

Continue Reading →

મારા ફોટોગ્રાફ સાથેના પ્રસંગો (૨)

મારા ફોટોગ્રાફ સાથેના પ્રસંગો -જ્યોતિ ભટ્ટ પ્રસંગ ૨   Interior of a Harijan’s house (Bhungo), Kutch, 1976   1969 દરમિયાન…

Continue Reading →

અભિપ્રાય

નોળવેલની મહેકઃ કોરોનાના કપરા સમયમાં (૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦) વિષે અભિપ્રાય:  શ્રી વિનાયક રાવલ. કોરોનાની મહામારીમાં ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ‘નોળવેલની મહેક’…

Continue Reading →

સ્વાગતનોંધ

‘બની રહો તે જ સમાધિયોગ’: કોરોનાના કાળમાં  આપણી લડત જારી છે, કપરા કાળમાં પ્રજાની સર્જકતાનું જતન કરવા માટે . .…

Continue Reading →