અભિપ્રાય

નોળવેલની મહેક વિષે અભિપ્રાય:  • વિનાયક રાવલ, કલાવિમર્શ, એપ્રિલ-જુલાઈ ૨૦૨૦ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ દ્વારા પ્રગટતા નોળવેલની મહેકના યુવાસ્વરો..   કોરોનાની મહામારીમાં…

Continue Reading →

યુવા-સ્વર

યુવાસ્વર: અનુક્રમ  યુવા-સર્જન: યુવા-કાવ્ય, યુવા-વાર્તા પ્રકાર કૃતિ સર્જક સંપર્ક કાવ્ય 1. ગીત વિરેન પંડ્યા veeren.pandya@gmail.com 2. બે કવિતા જુગલ દરજી jugaldarji20@gmail.com…

Continue Reading →

સંસ્કૃત-સુભાષિત-સ્યન્દિકા

ן સંસ્કૃત – સુભાષિત – સ્યન્દિકા  ן   સુરખીભર્યો રવિ મૃદુ હેમન્તનો   -વિજય પંડ્યા   ખેતરમાં સૂતેલો ખેડૂત આ…

Continue Reading →

સ્વાગતનોંધ

‘નોળવેલની મહેક’ ગુજરાતના પોતાના અંતરંગ ઊંડાણોમાં જેમ ફેલાય છે તેમ સુદૂર વિદેશોમાં…   – સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર     ‘નોળવેલની મહેક’…

Continue Reading →

સંભારણાં (૮): રા.વિ.પાઠક ‘શેષ’, તા.૨૩-૪-૧૯૯૬

સંભારણાં (૮)…   આપણો કવિતાવારસો – રામનારાયણ વિ.પાઠક ‘શેષ’ તા.૨૩-૪-૧૯૯૬ પઠન અને વક્તવ્ય: નિરંજન ભગત, લાભશંકર ઠાકર.   – રૂપલ…

Continue Reading →