અભિપ્રાય

નોળવેલની મહેક વિષે અભિપ્રાય:    નોળવેલની મહેક: ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦ વિષે: કનેરીયા સર વિશે આટલા લેખો એક સાથે પહેલી વાર જોયા.…

Continue Reading →

ગુજરાતી સિનેમાની મહત્વની ફિલ્મો

ગુજરાતી સિનેમાની મહત્વની ફિલ્મો : એક ઐતિહાસિક પરિપ્રેક્ષ્ય   પોસ્ટરનું સંકલન અને પ્રસ્તુતિ : જાવેદ ખત્રી   પ્રસ્તુતિ નીચે જોઈ…

Continue Reading →

ગુજરાતી ફિલ્મોના સંદર્ભે

ગુજરાતી ફિલ્મો : ‘કંકુ’, ‘ભવની ભવાઈ’ અને ‘ધાડ’ના સંદર્ભે   -જાવેદ ખત્રી     આમ જોઈએ તો ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી…

Continue Reading →

સંભારણાં (૧૨): સાહિત્યિક ગોષ્ઠિ : અખો

સંભારણાં (૧૨)…   સાહિત્યિક ગોષ્ઠિ : અખો નિરંજન ભગત, તા.૧૫-૪-૨૦૧૫. (અંગત રેકોર્ડિંગ)   – રૂપલ મહેતા, અમદાવાદ. સાહિત્યિક ગોષ્ઠિ :…

Continue Reading →

સંસ્કૃત-સુભાષિત-સ્યન્દિકા

ן સંસ્કૃત – સુભાષિત – સ્યન્દિકા  ן   માનુનીઓનાં માન મૂકાવનાર શિશિર   -વિજય પંડ્યા     આપણે ઋતુ-વ્રજયાઓ (સુભાષિતસંગ્રહોમાંનાં…

Continue Reading →