અભિપ્રાય

નોળવેલની મહેકઃ કોરોનાના કપરા સમયમાં (૩૦ એપ્રિલ ૨૦૨૦) વિષે અભિપ્રાય:  રમણીક સોમેશ્વર. ‘નોળવેલની મહેક’ એ કોરોનાના કપરા કાળમાં ‘ગુજરાતી સાહિત્ય…

Continue Reading →

યુવા-સ્વર

યુવાસ્વર: અનુક્રમ  યુવા-સર્જન: યુવા-સંશોધન, યુવા-કાવ્ય, યુવા-નિબંધ, યુવા-વાર્તા પ્રકાર કૃતિ સર્જક સંપર્ક સંશોધન માછલીની મથામણ અને આદિવાસી જાતિની આપદા ઇશાન શાહ, કેલિફોર્નિયા,…

Continue Reading →

સ્વાગતનોંધ

પરિષદનાં દ્વાર કોરોના કાળમાં પણ ખુલ્લાં છે – પ્રતીયમાન પ્રાંગણે સહુનું સ્વાગત – સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર   સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર કોરોના વિષાણુના…

Continue Reading →

રિણાવર: ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા

રિણાવર – ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા   ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા   રિણાવર રેલતા આવોને રુમઝુમ વહાણમાં           ઊંચે તાકીને ઊભા ખડકો, ટેકરા          …

Continue Reading →

ભારતીય કથાવિશ્વ 

ભારતીય કથાવિશ્વ – શિરીષ પંચાલ     ધૌમ્ય ઋષિ અને તેમના ત્રણ શિષ્યોની કથા   એક સમયે ધૌમ્ય નામના ઋષિ…

Continue Reading →