યુવા-સ્વર

યુવાસ્વર: અનુક્રમ    નાટ્યપ્રસ્તુતિ, રવીન્દ્ર મહોત્સવ (૨૦૧૨)     યુવા-સર્જન: યુવા-કાવ્ય, યુવા-સંવાદ પ્રકાર કૃતિ સર્જક સંપર્ક કાવ્ય 1.સ્વતંત્રતા? પાયલ ધોળકિયા…

Continue Reading →

સંભારણાં (૬): રવીન્દ્ર મહોત્સવ, ૨૦૧૨

સંભારણાં (૬)…   રવીન્દ્ર મહોત્સવ (આંશિક) તા.૨-૫-૨૦૧૨ થી તા.૭-૫-૨૦૧૨, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ.   – રૂપલ મહેતા, અમદાવાદ. રવીન્દ્ર મહોત્સવ (આંશિક) -તા.૨-૫-૨૦૧૨…

Continue Reading →

સંસ્કૃત-સુભાષિત-સ્યન્દિકા

ן સંસ્કૃત – સુભાષિત – સ્યન્દિકા  ן   -વિજય પંડ્યા   શરદનાં શુદ્ધ કવિતાવારિ     ગોરંભાએલાં વાદળોનો ગડગડાટ, સૂસવતા…

Continue Reading →

મારા ફોટોગ્રાફ સાથેના પ્રસંગો (૯)

મારા ફોટોગ્રાફ સાથેના પ્રસંગો   – જ્યોતિ ભટ્ટ   પ્રસંગ ૯    Bhavnagar, 1968   1968માં મેં 35mm કેમેરા, તે…

Continue Reading →

અભિપ્રાય

નોળવેલની મહેક વિષે અભિપ્રાય:  • રસીલા કડીઆ, અમદાવાદ તંત્રશ્રી, નોળવેલ આજે પ્રતિભાવ આપવાનુ મન થાય છે. પરિષદની અગાસીની ઉજાણી લોકડાઉને કરીને બંધ…

Continue Reading →