યુવાસ્વર: સર્જન-લઘુકથા

૯. લઘુકથા – યોગિની ચાવડા     યામી….મારો ફોન વાગે છે જો ને…” કંગારુંઓ માં આખા ટોળા વચ્ચે એકજ  આલ્ફા…

Continue Reading →

યુવાસ્વર: સર્જન-લઘુકથા

રૂપિયો કાઢવાની કળા   – સંજય પટેલ, ગાંધીનગર    અમારા પડોશી મિત્રનો સાત વર્ષનો બાબો રૂપિયો ગળી ગયો. સોસાયટીના ચાર…

Continue Reading →

યુવાસ્વર: સર્જન-લઘુકથા

પ્રસવ – ડો. મિલિન્દ પારેખ (બારડોલી)     જિંદગીથી હારીને અને કોરોનાના સમયમાં તળિયે આવી ગયેલી સ્થિતિને કારણે, અમિત આજે…

Continue Reading →