યુવાસ્વર: સર્જન-વાર્તા

વાર્તા : ૧૦. લાચાર – સંકેત શાહ     ગીતા ભાગી રહી હતી. સવારે સાતને પાંત્રીસની બસ પકડવા આમ તો…

Continue Reading →

યુવાસ્વર: સર્જન-લઘુકથા

૯. લઘુકથા – યોગિની ચાવડા     યામી….મારો ફોન વાગે છે જો ને…” કંગારુંઓ માં આખા ટોળા વચ્ચે એકજ  આલ્ફા…

Continue Reading →

યુવા-સ્વર

યુવાસ્વર: અનુક્રમ      યુવા-સર્જન: કવિતા, લઘુકથા, વાર્તા પ્રકાર કૃતિ સર્જક સંપર્ક કવિતા  1. હું શું કરું? ચૈતન્ય પુરોહિત purohitnama@gmail.com…

Continue Reading →

યુવા-સ્વર

•યુવાસ્વર: અનુક્રમ  યુવા-સર્જન: વિડીયો ઈન્ટરવ્યુ   પરિષદના આગામી પ્રમુખ પ્રકાશ ન. શાહ સાથેની મુલાકાત – ડો. મિલિન્દ પારેખ, બારડોલી  …

Continue Reading →