અભિપ્રાય

નોળવેલની મહેક વિષે અભિપ્રાય:  અહેવાલ: ફરી વિષાણુ સામેની વીજાણુની લડત માટે નોળવેલની મહેક (‘પરબ’ નવેમ્બર ૨૦૨૦) – અભિજિત વ્યાસ  …

Continue Reading →

અભિપ્રાય

નોળવેલની મહેક વિષે અભિપ્રાય:  માનનીય  શ્રી સિતાંશુભાઈ, નમસ્તે. આજે એક નવી મઝાની વાત કરવી છે. પરિષદ જ્યારે યુવાવર્ગના સર્જન અને…

Continue Reading →

અભિપ્રાય

નોળવેલની મહેક વિષે અભિપ્રાય:    નોળવેલની મહેક: ૩૧ ઓક્ટોબર ૨૦ વિષે: કનેરીયા સર વિશે આટલા લેખો એક સાથે પહેલી વાર જોયા.…

Continue Reading →

અભિપ્રાય

નોળવેલની મહેક વિષે અભિપ્રાય:  – દેવિકા ધ્રુવ, હ્યુસ્ટન, યુ.એસ.એ. આદરણીય સિતાંશુભાઈ, હ્યુસ્ટનથી દેવિકા ધ્રુવના નમસ્તે. સાહિત્ય પરિષદની પ્રવૃત્તિઓ વિશે અવારનવાર…

Continue Reading →

અભિપ્રાય

નોળવેલની મહેક વિષે અભિપ્રાય:  ‘નોળવેલની મહેક’ વિષે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદે કોરોનાના કપરા કાળ વચ્ચેના લૉક ડાઉનના સમયમાં પરિષદની વેબસાઇટમાં ‘નોળવેલની…

Continue Reading →