નોળવેલની મહેકઃ કોરોનાના કપરા સમયમાં

ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્યનાં સર્જકો અને ભાવકોનું સ્વાગત... 

નોળવેલની મહેકઃ ૩૧ મે ૨૦૨૦

સ્વાગત, સહુ સહ્રુદયોનું… – સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર અનેક સ્થળેથી, જુદી જુદી વયના સર્જકો ...વધુ
સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર

સ્વાગતનોંધ

યુવા-સ્વર

યુવા-સ્વર

યુવાસ્વર: અનુક્રમ યુવા-કલા: નીરખીએ નવી નજરથી.. લઘુફિલ્મ: 'લાલચુડી' ચિત્રો: પલાશ અંકુર ...વધુ
Tribal wall Decoration, 1987

મારા ફોટોગ્રાફ સાથેના પ્રસંગો (૪)

મારા ફોટોગ્રાફ સાથેના પ્રસંગો - જ્યોતિ ભટ્ટ પ્રસંગ ૪ (સ્વ.) રાજીવ ગાંધી ...વધુ
Megh Malhar Raga, ca. 1670 Malwa, Central India

સંસ્કૃત-સુભાષિત-સ્યન્દિકા

ן સંસ્કૃત સુભાષિત સ્યન્દિકા  ן ગોરંભાતો મેઘ નિશીથે,   નિદાઘનો ...વધુ
ગાથા સતસઈ

ગાથા સતસઈ

ગાથા સતસઈ – રાજેન્દ્ર નાણાવટી સ્વામીપણું સંતાડે, કોપેલીને દાસ સામા ...વધુ
સંભારણાં (૧): નિરંજન ભગત

સંભારણાં (૧): નિરંજન ભગત

સંભારણાં (૧)... સર્જક: નિરંજન ભગત - રૂપલ મહેતા, અમદાવાદ. A Friendly Evening ...વધુ
ભારતીય કથાવિશ્વ 

ભારતીય કથાવિશ્વ 

ભારતીય કથાવિશ્વ – શિરીષ પંચાલ જાતકની કથાઓ કટઠહારી જાતક પ્રાચીન ...વધુ

 


નોળવેલની મહેકઃ કોરોનાના કપરા સમયમાં

સ્થળઃ અદ્યતન અગાસી @ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ. (સાહિત્યરસિકોની અરસપરસ આપલેનો અવસર -વીજાણુ માધ્યમરૂપે. )

પ્રવેશ નિ:શુલ્ક - પ્રજાની પ્રસન્નતા એ જ પુરસ્કાર
- પરિષદ પ્રજાની... લેટ અસ ઓક્યુપાય પરિષદ !

સહુ રસિકજનોનું દિલથી સ્વાગત

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના કાર્યક્રમોની માહિતી ઈ-મેલ દ્વારા મેળવવા માટે ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો.