નોળવેલની મહેકઃ કોરોનાના કપરા સમયમાં

ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્યનાં સર્જકો અને ભાવકોનું સ્વાગત... 

નોળવેલની મહેકઃ ૧૫ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦

સ્વાગત અને શુભેચ્છા... – સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર ગુજરાતના ‘કવિતા શિક્ષક’ ગણાયેલા સમર્થ કવિ-ચિંતક ...વધુ
સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર

સ્વાગતનોંધ

યુવા-સ્વર

યુવા-સ્વર

યુવાસ્વર: અનુક્રમ 
યુવા-સર્જન: કવિતા પ્રકાર કૃતિ સર્જક સંપર્ક કવિતા  1.પાંચ ...વધુ
મારા ફોટોગ્રાફ સાથેના પ્રસંગો (૧૩)

મારા ફોટોગ્રાફ સાથેના પ્રસંગો (૧૩)

મારા ફોટોગ્રાફ સાથેના પ્રસંગો - જ્યોતિ ભટ્ટ પ્રસંગ ૧૩ મારા બચપણથી ...વધુ
સંસ્કૃત-સુભાષિત-સ્યન્દિકા

સંસ્કૃત-સુભાષિત-સ્યન્દિકા

ן સંસ્કૃત સુભાષિત સ્યન્દિકા  ן હેમન્તે અધરવ્રણે ન આવે રૂઝ! ...વધુ
સંભારણાં (૧૦): Shakespeare’s King Lear

સંભારણાં (૧૦): Shakespeare’s King Lear

સંભારણાં (૧૦)... Shakespeare’s King Lear: એક બુધવારની સાંજ, ભગતસાહેબ (નિરંજન ભગત) સાથે ...વધુ
અભિપ્રાય

અભિપ્રાય

નોળવેલની મહેક વિષે અભિપ્રાય:  'નોળવેલની મહેક' વિષે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદે કોરોનાના કપરા ...વધુ

 


નોળવેલની મહેકઃ કોરોનાના કપરા સમયમાં

સ્થળઃ અદ્યતન અગાસી @ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ. (સાહિત્યરસિકોની અરસપરસ આપલેનો અવસર -વીજાણુ માધ્યમરૂપે. )

પ્રવેશ નિ:શુલ્ક - પ્રજાની પ્રસન્નતા એ જ પુરસ્કાર
- પરિષદ પ્રજાની... લેટ અસ ઓક્યુપાય પરિષદ !

સહુ રસિકજનોનું દિલથી સ્વાગત

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના કાર્યક્રમોની માહિતી ઈ-મેલ દ્વારા મેળવવા માટે ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો.