નોળવેલની મહેકઃ કોરોનાના કપરા સમયમાં

ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્યનાં સર્જકો અને ભાવકોનું સ્વાગત... 

નોળવેલની મહેકઃ ૧૫ મે ૨૦૨૦

સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર

સ્વાગતનોંધ

પરિષદનાં દ્વાર કોરોના કાળમાં પણ ખુલ્લાં છે – પ્રતીયમાન પ્રાંગણે સહુનું સ્વાગત ...વધુ
યુવા-સ્વર

યુવા-સ્વર

યુવાસ્વર: અનુક્રમ  યુવા-સર્જન: યુવા-સંશોધન, યુવા-કાવ્ય, યુવા-નિબંધ, યુવા-વાર્તા પ્રકાર કૃતિ સર્જક સંપર્ક સંશોધન ...વધુ
Man Osha Chita, Orissa, 1987

મારા ફોટોગ્રાફ સાથેના પ્રસંગો (૩)

મારા ફોટોગ્રાફ સાથેના પ્રસંગો - જ્યોતિ ભટ્ટ પ્રસંગ ૩ "વિષ્ણુધર્મોત્તર પુરાણ"માં ભારતીય ...વધુ
Elephant on a Summer Day, Bundi School, c. 1750. Collection: Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, Mumbai

સંસ્કૃત – સુભાષિત – સ્યન્દિકા – નિદાઘે

ן સંસ્કૃત – સુભાષિત – સ્યન્દિકા  ן નિદાઘે “અજગરનાં સ્વેદજળને પીવે કાચિંડો...” ...વધુ
ગાથા સતસઈ

ગાથા સતસઈ

ગાથા સતસઈ – રાજેન્દ્ર નાણાવટી હૃદયજાણતલ સાથે વણપૂરયામ પણ એવાં ...વધુ
ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા

રિણાવર: ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા

રિણાવર - ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા રિણાવર રેલતા આવોને રુમઝુમ વહાણમાં           ઊંચે તાકીને ...વધુ
ભારતીય કથાવિશ્વ 

ભારતીય કથાવિશ્વ 

ભારતીય કથાવિશ્વ – શિરીષ પંચાલ ધૌમ્ય ઋષિ અને તેમના ત્રણ ...વધુ

 


નોળવેલની મહેકઃ કોરોનાના કપરા સમયમાં

સ્થળઃ અદ્યતન અગાસી @ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ. (સાહિત્યરસિકોની અરસપરસ આપલેનો અવસર -વીજાણુ માધ્યમરૂપે. )

પ્રવેશ નિ:શુલ્ક - પ્રજાની પ્રસન્નતા એ જ પુરસ્કાર
- પરિષદ પ્રજાની... લેટ અસ ઓક્યુપાય પરિષદ !

સહુ રસિકજનોનું દિલથી સ્વાગત

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના કાર્યક્રમોની માહિતી ઈ-મેલ દ્વારા મેળવવા માટે ઇ-ન્યુઝલેટરના સભ્ય બનો.