નોળવેલની મહેકઃ કોરોનાના કપરા સમયમાં

ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્યનાં સર્જકો અને ભાવકોનું સ્વાગત... 

નોળવેલની મહેકઃ કોરોનાના કપરા સમયમાં (૧૫ એપ્રિલ ૨૦૨૦)

સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર, પ્રમુખ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ.

સ્વાગતનોંધ

‘બની રહો તે જ સમાધિયોગ’: કોરોનાના કાળમાં  - સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર, પ્રમુખ, ગુજરાતી ...વધુ
યુવાસ્વર: અનુક્રમ 
‘નોળવેલની મહેકઃ'-ના આ પહેલા ભાગમાં મૂકેલી સામગ્રી, નવાં રચનાકારોની ...વધુ
યુવા-સ્વર

યુવા-સ્વર

મારા ફોટોગ્રાફ સાથેના પ્રસંગો (૧)

મારા ફોટોગ્રાફ સાથેના પ્રસંગો (૧)

મારા ફોટોગ્રાફ સાથેના પ્રસંગો
-જ્યોતિ ભટ્ટ પ્રસંગ ૧ ભારતીય લોક કળાઓમાં ...વધુ
પ્રાસ્તાવિક: 'મુક્તક-માધુરી’

પ્રાસ્તાવિક: ‘મુક્તક-માધુરી’

પ્રાસ્તાવિક: 'મુક્તક-માધુરી’ - ઉમાશંકર જોશી.  (૧) મુક્તકો, પાણીદાર કાવ્યમૌક્તિકો : ડૉ. ...વધુ
‘મુક્તક-માધુરી’ સંગ્રહનું પ્રાસ્તાવિક - આમુખ

‘મુક્તક-માધુરી’ સંગ્રહનું પ્રાસ્તાવિક – આમુખ

આમુખ -પહેલી આવૃત્તિનું: હરિવલ્લભ ભાયાણી, માર્ચ ૧૯૯૯.  વીશેક વર્ષ પહેલાં, ત્યારે સ્વાતિ ...વધુ
અનુવાદ: હરિવલ્લભ ભાયાણી

અનુવાદ: હરિવલ્લભ ભાયાણી

અનૂદિત કાવ્યો: હરિવલ્લભ ભાયાણી. સૂર્યાસ્ત, સંધ્યા, ચંદ્ર, અંધકાર  (૧૮૮) પુરાણું ચિત્ર ...વધુ
સંસ્કૃત - સુભાષિત-સ્પન્દનિકા

સંસ્કૃત – સુભાષિત-સ્પન્દનિકા

સંસ્કૃત - સુભાષિત - સ્પન્દનિકા -વિજય પંડ્યા ભર્તૃહરિએ કહેલું કે 'યદિ ...વધુ
ભારતીય કથાવિશ્વ 

ભારતીય કથાવિશ્વ 

ભારતીય કથાવિશ્વ – શિરીષ પંચાલ.  મનુ અને મત્સ્યની કથા મનુ માટે સવારે ...વધુ
ગાથા સતસઈ

ગાથા સતસઈ

ગાથા સતસઈ – રાજેન્દ્ર નાણાવટી રોષારુણ ગૌરીમુખ અર્ધ્યકમળશું પ્રતિબિંબાયું જ્યાં ...વધુ
અમારી મહેફિલો 

અમારી મહેફિલો 

અમારી મહેફિલો  - પ્રહ્લાદ પારેખ અમારી મહેફિલો કદીક નભના મંડપ મહીં ...વધુ

 


નોળવેલની મહેકઃ કોરોનાના કપરા સમયમાં

સ્થળઃ અદ્યતન અગાસી @ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ. (સાહિત્યરસિકોની અરસપરસ આપલેનો અવસર -વીજાણુ માધ્યમરૂપે. )

પ્રવેશ નિ:શુલ્ક - પ્રજાની પ્રસન્નતા એ જ પુરસ્કાર
- પરિષદ પ્રજાની... લેટ અસ ઓક્યુપાય પરિષદ !

સહુ રસિકજનોનું દિલથી સ્વાગત