યુવાસ્વર: સર્જન-કાવ્ય

૧. પાંચ હાઇકુ :  કાળી બિલાડી   – ગુરુદેવ પ્રજાપતિ ‘ફોરમ’   ૧) કાળી બિલાડી સૂર્ય સાથે ઝગડે અંધારું થતાં.…

Continue Reading →

સ્વાગતનોંધ

સ્વાગત અને શુભેચ્છા…   – સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર     સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર ગુજરાતના ‘કવિતા શિક્ષક’ ગણાયેલા સમર્થ કવિ-ચિંતક બળવંતરાય ઠાકોરે પોતાના…

Continue Reading →

યુવા-સ્વર

યુવાસ્વર: અનુક્રમ  યુવા-સર્જન: કવિતા પ્રકાર કૃતિ સર્જક સંપર્ક કવિતા  1.પાંચ હાઇકુ :  કાળી બિલાડી ગુરુદેવ પ્રજાપતિ ‘ફોરમ’ poetguru84@gmail.com 2. શ્વાસની…

Continue Reading →

અભિપ્રાય

નોળવેલની મહેક વિષે અભિપ્રાય:  ‘નોળવેલની મહેક’ વિષે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદે કોરોનાના કપરા કાળ વચ્ચેના લૉક ડાઉનના સમયમાં પરિષદની વેબસાઇટમાં ‘નોળવેલની…

Continue Reading →