યુવા-સ્વર

યુવાસ્વર: અનુક્રમ      યુવા-સર્જન: કવિતા, લઘુકથા, વાર્તા પ્રકાર કૃતિ સર્જક સંપર્ક કવિતા  1. હું શું કરું? ચૈતન્ય પુરોહિત purohitnama@gmail.com…

Continue Reading →

સંસ્કૃત-સુભાષિત-સ્યન્દિકા

ן સંસ્કૃત – સુભાષિત – સ્યન્દિકા  ן   વસંતે છૂટી રોષગ્રંથિ   -વિજય પંડ્યા       કાન્તેન પ્રહિતો નવઃ…

Continue Reading →

સંભારણાં (૧૪): રવીન્દ્રનાથકૃત ચિત્રાંગદા – નિરંજન ભગત

સંભારણાં (૧૪) …   રવીન્દ્રનાથકૃત ચિત્રાંગદા – નિરંજન ભગત તા.૨૫-૧૦-૨૦૧૭. (અંગત રેકોર્ડિંગ) – રૂપલ મહેતા, અમદાવાદ. રવીન્દ્રનાથકૃત ચિત્રાંગદા – નિરંજન ભગત,…

Continue Reading →

અભિપ્રાય

નોળવેલની મહેક વિષે અભિપ્રાય:  અહેવાલ: ફરી વિષાણુ સામેની વીજાણુની લડત માટે નોળવેલની મહેક (‘પરબ’ નવેમ્બર ૨૦૨૦) – અભિજિત વ્યાસ  …

Continue Reading →