1981-1985: પરબસૂચિ

 

1981-85 પરબ-સૂચિ

પરબ - અંક વિગત કૃતિશીર્ષક
કર્તાનામ કૃતિસ્વરૂપપૃ.સંખ્યા
૧૯૮૧: જાન્યુઆરી, અંક-૧ લોકભારતી જ્ઞાનસત્રભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
સાહિત્યિક ઇતિહાસનું પતન (રેને વેલેકના ‘ધ ફોલ ઑવ લિટરરી હિસ્ટરી’ને આધારે)હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન
‘કલાપી’ના સંવાદોની શ્રદ્ધેય વાચનારમેશ મ. શુક્લવિવેચન૧૧
મૂર્ખ ફાગરમણલાલ ચી. શાહવિવેચન૧૮
કાવ્યમાં પ્રતીક્ધાો વિનિયોગપ્રમોદકુમાર પટેલવિવેચન૨૧
‘માલ્ટ’: કવિ રિલ્કેની સશક્ત ગદ્યકૃતિપ્રવીણ દરજીવિવેચન૨૮
અરૂપનું રૂપનિર્માણ (જયંત પાઠકકૃત કાવ્ય ‘મૃત્યુ’ વિશે)દુર્ગેશ ન. ભટ્ટવિવેચન૩૬
શું ઉર્દૂ કવિતા વિદેશી છે? : એક ચર્ચાએ. એન. કુરેશીવિવેચન૪૦
ઓમર ખય્યામ: સંસ્કૃતમાં, એ ઉપરથી ગુજરાતીમાં: ૨ચંદ્રવદન મહેતાઅનુવાદ૪૩
મોતીસરીનું આ વનયજ્ઞેશ દવેકવિતા૪૯
બે ગઝલ: ‘હોત’, ‘એ જ છે’રમેશ પારેખકવિતા૫૦
સાંજધીરેન્દ્ર મહેતાકવિતા૫૧
વિદ્યા અંગધીરુ પરીખકવિતા૫૧
કેળવણીકાર અંગધીરુ પરીખકવિતા૫૨
‘માખીઓ’ વિશે કેટલીક માહિતીઉત્પલ ભાયાણીનિબંધ૫૩
અવલોકનીય : (૧) દૃશ્યોમાં અનુભવાતા અવ્યક્તની વેદનાકથા (ધીરેન્દ્ર મહેતાકૃત ‘અદૃશ્ય’ વિશે)રમણ સોનીવિવેચન૫૫
(૨) નવા રંગો (અનિલા દલાલકૃત ‘દેશાન્તર’ વિશે)ચી. ના. પટેલવિવેચન૫૮
(૩) વ્યાકુલ વૈષ્ણવ (ઉશનસ્કૃત ‘વ્યાકુલ વૈષ્ણવ’ વિશે)ઉષા ત્રિવેદીવિવેચન૬૨
(૪) સંવેદનયાત્રા (સુરેશ દલાલકૃત ‘પિનકુશન’ વિશે)પ્રફુલ્લ રાવલવિવેચન૬૪
પત્રચર્ચા (પરિષદના સ્વરૂપ અને કાર્યપદ્ધતિ વિશે)લાભશંકર ઠાકરપત્ર૬૭
૧૯૮૧: ફેબ્રુઆરી, અંક-૨: લોકભારતી જ્ઞાનસત્ર વિશેષાંકસ્વાગતવચન મનુભાઈ પંચોળી ‘દર્શક’મનુભાઈ પંચોળી ‘દર્શક’સ્વાગતપ્રવચન૮૧
વિભાગ: ૧ : તુલનાત્મક સાહિત્ય ‘તુલનાત્મક સાહિત્ય’: સ્વરૂપ, પદ્ધતિ અને હેતુ, ગુજરાતી
સાહિત્યના સંદર્ભમાં
સુભાષ દવેવિવેચન૮૪
ઇંગ્લિશ વિવેચનપાઠો અને ગુજરાતીભાષી વાચક: એક તુલનાત્મક દૃષ્ટિકોણદિગીશ મહેતાવિવેચન૯૦
યયાતિ: પાત્ર એક, આ-કૃતિ ત્રણમફત ઓઝાવિવેચન૯૯
વિભાગ : ૨ : રા. વિ. પાઠક સર્જક શેષની કવિતાજયંત પાઠકવિવેચન૧૦૫
‘દ્વિરેફ’નું દર્શનચિમનલાલ ત્રિવેદીવિવેચન૧૧૩
દ્વિરેફની નવલિકાઓમાં મનોવૈજ્ઞાનિક તત્ત્વઈશ્વરલાલ ર. દવેવિવેચન૧૨૫
દ્વિરેફની પાત્રનિરૂપણકલારમેશ ર. દવેવિવેચન૧૩૨
‘જમનાનું પૂર’ ફેર વિચારણાનરોત્તમ પલાણવિવેચન૧૪૧
‘સિન્ધુનું આમંત્રણ’: દર્શન અને વર્ણનની એકરૂપતામનસુખ સલ્લાવિવેચન૧૪૩
શ્રી રા. વિ. પાઠક્ધાો ‘સ્વૈરવિહાર’રમેશ મ. ભટ્ટવિવેચન૧૪૮
વિભાગ: ૩ : સાહિત્યને અસર કરતાં સાંસ્કૃતિક પરિબળોજયન્ત પંડ્યાવિવેચન૧૫૪
સાહિત્યને અસર કરતાં સાંસ્કૃતિક પરિબળો
સાહિત્યને અસર કરતાં સાંસ્કૃતિક પરિબળોક્ધિનરી વ્હોરાવિવેચન૧૬૧
‘ખડિંગ’ની કવિતા: વેગીલી સર્જકતાનો બળવાન આવિષ્કાર (કાવ્યસંગ્રહ ‘ખડિંગ’ (રમેશ પારેખ) વિશે)રમણ સોનીવિવેચન૧૬૪
નરસિંહની વાણી: રંગધનુની ભભક્ધો વીજળીની ચમકચંદ્રકાન્ત શેઠવિવેચન૧૬૯
પત્રચર્ચા: સર્જક-ભાવક સભ્યભેદ વિઘાતક છેવી. બી. ગણાત્રાપત્ર૧૭૩
લાભશંકરના પત્ર અંગે પ્રતિભાવનવનીત શાહપત્ર૧૭૪
૧૯૮૧: માર્ચ, અંક-૩સ્વૈરવિહાર અને મનોવિહારધીરુભાઈ ઠાકરવિવેચન૧૮૧
મેથ્યુ આર્નલ્ડનો કાવ્યવિચારરમણલાલ જોશીવિવેચન૧૮૯
કાવ્યમાં પ્રતીકનો વિનિયોગ: ૨પ્રમોદકુમાર પટેલવિવેચન૨૦૫
સાહિત્ય અને અન્ય લલિતકલાઓ વિશે થોડુંકઅભિજિત વ્યાસવિવેચન૨૧૩
સાંજપાર્થ મહાબાહુકવિતા૨૧૯
રાજરાજેશ્વરીશિવકુમાર જોશીવાર્તા૨૨૦
પોપટરાજુ પટેલકવિતા૨૨૬
ધૂળની સપાટીથીગની દહીંવાલાકવિતા૨૨૭
યાનઅવન્તિ દવેકવિતા૨૨૮
પત્રચર્ચા : હરિકૃષ્ણ પાઠક, જયંતીલાલ મહેતા, દિલીપકુમાર મહેતાહરિકૃષ્ણ પાઠક, જયંતીલાલ મહેતા, દિલીપકુમાર મહેતાપત્ર૨૨૯, ૨૩૧
૧૯૮૧: એપ્રિલ, અંક-૪ગુજરાતીમાં ગીતગઝલ વિશેભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૨૪૫
સ્વાભાવિકતાવાદની અવનતિ વિશેફિલિપ રાહ્વ, ગુલાબદાસ બ્રોકરઅનુવાદ૨૪૮
ગ્રીક કવિ એલાઈટિસની કવિતાપ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૨૫૮
લોકભાષાના ચાક પર ચઢેલી વૈયક્તિક ચેતના (માધવ રામાનુજના કાવ્ય ‘હળવા તે હાથે’ વિશે)ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૨૭૫
અથ માંદગી-મહિમારતિલાલ બોરીસાગરહાસ્યનિબંધ૨૮૨
ઝીની ઝીની બીની ચદરિયાહસમુખ બારાડીવાર્તા૨૮૭
આફ્રિકન વિપ્લવટાબોન લો વિયોન્ગ, જયંતિ પટેલકાવ્યાનુવાદ૨૯૦
ગીતહર્ષદ ત્રિવેદીકવિતા૨૯૬
સંસ્કૃતિ સર્જક જન-પદઉશનસ્કવિતા૨૯૭
પતંગિયાં તો....જિતેન્દ્ર કા. વ્યાસકવિતા૨૯૯
અવલોકનીય : જીવનલક્ષી, પણ સાહિત્યતત્ત્વનિષ્ઠ દૃષ્ટિકોણ (મુકુન્દરાય પારાશર્યકૃત ‘આલેખનની ઓળખ’ વિશે)રમણ સોનીવિવેચન૩૦૦
મૈત્રી-વિવેચન વિશે (પ્રફુલ્લ ભારતીય સંપાદિત ‘ગુજરાતી સાહિત્યમાં મૈત્રીવિવેચન’ વિશે)ડંકેશ ઓઝાવિવેચન૩૦૨
પત્રચર્ચા : લાભશંકર ઠાકરના પત્રમાંની, પરિષદ-સ્વરૂપ-કાર્યપદ્ધતિ વિશેભૂપેશ અધ્વર્યુપત્ર૩૦૪
પત્રચર્ચાનરોત્તમ પલાણપત્ર૩૦૭
સંસ્કૃત ભાષાના વિદ્વાન અભ્યાસી પંડિત ગિરધર શર્મા વિશેમુકુન્દરાય પારાશર્યપત્ર૩૦૮
૧૯૮૧: મે-જૂન, અંક-૫, ૬: ઉર્દૂસાહિત્ય અને ગુજરાત વિશેષાંક - સંપાદક: રઘુવીર ચૌધરીજૂનો નાતોઅનંતરાય રાવળવિવેચન
અખિલ ભારતીય ઉર્દૂ સાહિત્ય સંમેલનની પૂર્વભૂમિકારઘુવીર ચૌધરીપ્રાસંગિક વક્તવ્ય૧૩
ગુજરાતમાં ઇસ્લામી સંસ્કૃતિઅહમદહુસેન કુરેશીવિવેચન૧૬
ગુજરાતીનો ઉર્દૂ સાહિત્યમાં ફાળોજમિયત પંડ્યાવિવેચન૨૭
ગુજરાતી ભાષા પર ઉર્દૂનો પ્રભાવયોગેન્દ્ર વ્યાસવિવેચન૩૨
દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ઉર્દૂ લેખકો અને વિદ્વાનોમુરતાઝ હુસેનકુરેશીવિવેચન૩૮
સમૂહ માધ્યમો અને ઉર્દૂ સાહિત્યહસીનુદ્દીન સિદ્દિકીવિવેચન૪૭
ગુજરાતીઉર્દૂ આદાનપ્રદાનમઝહરૂલ હક અલવીવિવેચન૫૧
સાંપ્રત ઉર્દૂ સાહિત્યમાં નવલિકા અને નવલકથાદેવેન્દ્ર ઈસ્સરવિવેચન૫૬
આપણે ક્યાં થાપ ખાધીવારિસ અલવીવિવેચન૬૪
વલી ગુજરાતીએમ. જી. કુરેશીવિવેચન૬૮
ગાલિબના બે ગુજરાતી શિષ્યોમનસુરૂદ્દીન એ. કુરેશીવિવેચન૭૭
ગુજરાતમાં ઉર્દૂ સાહિત્યનો વિકાસમોહીયુદ્દીન બોમ્બેવાલાવિવેચન૮૪
ગુજરાતમાં ઉર્દૂ શિક્ષણપ્રશિક્ષણઅલાબક્ષ શેખવિવેચન૯૫
અગ્રણી ઉર્દૂ કવિ અલી સરદાર જાફરી સાથે સાહિત્યગોષ્ઠિરમણલાલ જોશીવિવેચન૧૦૦
ઉર્દૂની પ્રથમ વાર્તાસાદિક, અનુ. પ્રફુલ્લ ભારતીયઅનુવાદ૧૦૩
પ્રયોગશીલ સર્જક ફિરાકકુમારપાળ દેસાઈવિવેચન૧૦૮
ગુજરાતી પર ઉર્દૂની અસરભગવતીકુમાર શર્માવિવેચન૧૧૮
શરશાર: એક અનોખું વ્યક્તિત્વવસંતકુમાર પરિહારવિવેચન૧૨૪
અમર આશાનું બુલંદ ગાન (મણિલાલ ન. દ્વિવેદીની ગઝલ ‘અમર આશા’ વિશે)રમણલાલ જોશીવિવેચન૧૨૭
ગઝલનો ગુલાબી રંગ (જગન્નાથ ત્રિપાઠીની રચના ‘ગુલાબી ગઝલ’ વિશે)વ્રજલાલ દવેવિવેચન૧૩૧
પ્યાસ અને અતૃપ્તિની ગઝલ (કલાપીની રચના ‘તમારી રાહ’ વિશે)ધીરુ પરીખવિવેચન૧૩૫
‘મજાજ’ની ગઝલનું સૌંદર્ય (‘મજાજ’ની ‘ગઝલ’ વિશે)પ્રીતમલાલ કવિવિવેચન૧૪૧
સચ બોલને કી હિમ્મત (મહમદ અલવીની રચના ‘શિકાયત ન કર સકા’ વિશે)ચંદ્રકાન્ત શેઠવિવેચન૧૪૫
ઉપલા સ્તરની પડછે રહેલી માર્મિકતા (આદિલ મન્સૂરીની એક ઉર્દૂ ગઝલ વિશે)રમણ સોનીવિવેચન૧૫૨
ચાર અનુવાદ ગઝલમાં (મીર, ગાલીબ, ફિરાક ગોરખપુરી, ફૈઝ અહમદ ફૈઝ વગેરેની ગઝલ વિશે)હરીન્દ્ર દવેઅનુવાદ૧૫૫
નીવડેલી ગઝલો : ‘દરમ્યા ખુદ અપની હસ્તી’ ખલીલ ઉ. આજમી, ‘ચલી ઠંડી ઠંડી હવા શામ કી’ મુહમ્મદ અલવી, ‘ઔર ક્યા માંગૂ’ બિમલ કૃશ્ન ‘અશ્ક’, ‘પહચાન ક્યા હોગી મેરી’ મુજફ્ફર હનફી, ‘આંખ ખોલી તો’ બશર નવાજ, ‘હોઠોં પે મુહબ્બત’ બશીર બદ્ર, ‘બાત કમ કીજૈ’ નિદા ફાજલી, ‘કોઈ કોઠે ચઢેગા’ ઝુબેર રિજવી, ‘ખુદ મૈં હૂં કિ તૂ ?’ નશતર ખાનકાહી, ‘જો દુખ મિલે હૈં’ મુમતાજ રાશિદ, ‘મૈંને અપની હર મુસકાન હૈં.’ પ્રેમપાલ અશ્ક, ‘મૈં ગુફતગુ કી’ મનહરલાલ ચોકસી, ‘આયે હૈં ઇસ જહાન મેં’ શેખ આદમ આબુવાલા, ‘તમારા પગ મહીં જ્યારે પડ્યો છું’ શયદા, ‘મેં ત્યજી તારી તમન્ના’ મરીઝ, ‘ગલત ફહેમી ન કરજે’ બરકત વિરાણી ‘બેફામ’, ‘સમજાયું ના મનેય’ રતિલાલ ‘અનિલ’, ‘ગભરુ આંખોમાં’ અમૃત ‘ઘાયલ’, ‘દિવસો જુદાઈના’ ‘ગની’ દહીંવાલા, ‘વિરહ-પીડા ન ઘટી’ ‘શૂન્ય’ પાલનપુરી, ‘કોઈ વેળા એમ તારી’ રાજેન્દ્ર શુક્લ, ‘આંસુને પી ગયો છું’ હરીન્દ્ર દવે, ‘નદીની રેતમાં’ આદિલ મન્સૂરી, ‘શહેરી થાંભલાઓ સાંભળે છે’ મનહર મોદી, ‘પર્વતને નામે પથ્થર’ ચિનુ મોદી, ‘ક્ષણોને તોડવા બેસું’ મનોજ ખંડેરિયા, ‘રેત-ડમરી-મૃગ’ ભગવતીકુમાર શર્મા, ‘શબ્દો છે બેસુમાર’ અબ્દુલકરીમ શેખ, ‘સ્વપ્ન પણ કેવું બરોબર નીકળ્યું’ શ્યામ સાધુ, ‘બધા વિકલ્પો’ જવાહર બક્ષી, ‘માછલી ચીરી તો દરિયો નીકળ્યો’ ધૂની માંડલિયા, ચાર મુક્તકો: ‘જુદી જિંદગી છે’ ગાફિલ, ‘આખું શહેર જાણે’ રમેશ પારેખ, ‘ચાહ્યું હતું જીવનનું’ સાબિરઅલી ‘સાબિર’, ‘ઘેઘૂરઘેન મહુડો’ હરિકૃષ્ણ પાઠકસં. રઘુવીર ચૌધરીગઝલસંકલન૧૫૮
દુષ્યન્તકુમારની પાંચ ગઝલો(કહાં તો તય થા...., તુમ્હારે પાંવોં કે...., ખંડહર બચે હુએ હૈં....., હો ગઈ હે....., યે સારા જિસ્મ....)સંક. સુલતાન અહમદકવિતા સંકલન૧૭૭
સંમેલનનું સરવૈયું એ. એફ. પઠાન, અંજુમન સિદ્દિકી, ધૂની માંડલિયા, માધવ રામાનુજઅહેવાલ૧૮૦
ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગઝલ-સંદર્ભસૂચિસંપા. પ્રકાશ વેગડસૂચિ૨૦૨
ઉર્દૂ ફારસી સાહિત્ય-સૂચિનવલસિંહ વાઘેલાસૂચિ૨૦૫
૧૯૮૧: જુલાઈ, અંક-૭: ‘ગુજરાતી માધ્યમની પચીસી’ વિશેષાંકગુ. સા. પ. અને ગુજરાતી માધ્યમભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૩૧૭
ગુજરાતી માધ્યમની પચીસીઅંબુભાઈ દેસાઈસ્વાગત વક્તવ્ય૩૨૨
ગુજરાતી માધ્યમ: અપેક્ષાઓ અને વાસ્તવિકતાઓરમેશ શાહઅભ્યાસલેખ૩૨૪
ગુજરાતી માધ્યમનાં પાઠ્યપુસ્તકો: અર્થશાસ્ત્ર, સમાજશાસ્ત્રજયંત કોઠારીઅભ્યાસ૩૩૦
ગુજરાતી માધ્યમનાં પાઠ્યપુસ્તકો: વિજ્ઞાનધીરુ પરીખઅભ્યાસ૩૩૭
ગુજરાતી માધ્યમની મઝધારનીતિન દેસાઈઅભ્યાસ૩૪૪
ગુજરાતી માધ્યમ અને રાજ્યશાસ્ત્રનાં પાઠ્યપુસ્તકોદિનેશ શુક્લઅભ્યાસ૩૫૧
ગુજરાતીમાં પ્રકાશનના પ્રશ્નો - વક્તવ્યની રૂપરેખાજે. બી. સેંડિલઅભ્યાસ૩૬૧
અંગ્રેજીનું શિક્ષણ: કેટલાક વિકલ્પોદિગીશ મહેતાઅભ્યાસ૩૬૩
પુસ્તક - પ્રકાશન ક્ષેત્રે ગુજરાતી માધ્યમની પચીસીછોટુભાઈ અનડાઅભ્યાસ૩૬૬
ગુજરાતી માધ્યમ: એક-બે સૂચનવિમલ શાહઅભ્યાસ૩૬૯
ગુજરાતી ભાષાની અભિવ્યક્તિક્ષમતાકુમારપાળ દેસાઈઅભ્યાસ૩૭૦
સેમિનારની ભલામણો (સેમિનારની ચર્ચાઓને અંતે ગુજરાત રાજ્યની બધી યુનિવર્સિટીઓના કુલપતિઓને મોકલવામાં આવેલો પત્ર)અંબુભાઈ દેસાઈ, રમેશ બી. શાહ, ભોળાભાઈ પટેલપત્ર૩૭૩
ગુજરાતી માધ્યમની પહેલી પચીસી: પરિસંવાદહીરુભાઈ ભટ્ટઅહેવાલ૩૭૯
પત્રચર્ચા : એપ્રિલ-૧૯૮૧ના ‘પરબ’માં ‘ગુજરાતીમાં ગીત-ગઝલ વિશે’ પ્રગટ થયેલા સંપાદકીય લેખ અંગે આ ચારેય ગઝલકારો દ્વારા પ્રતિક્રિયા રૂપે સંપાદક્ધો લખાયેલા પત્રો.રમેશ પારેખપત્ર૩૮૯
પત્રચર્ચાજમિયત પંડ્યાપત્ર૩૯૧
પત્રચર્ચારવીન્દ્ર પારેખપત્ર૩૯૪
પત્રચર્ચાપ્રફુલ્લ પંડ્યાપત્ર૩૯૬
૧૯૮૧: ઑગસ્ટ, અંક-૮સદગત અનિરુદ્ધભાઈભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૪૦૫
ગતિ અલંકારહરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૪૦૭
સમકાલીન કવિઓ: ૮: રમેશ પારેખધીરુ પરીખવિવેચન૪૦૯
હું ને - (નિરંજન ભગતના કાવ્ય વિશે)રાધેશ્યામ શર્માવિવેચન૪૨૯
તોરમાણ તામ્રપત્રોનું સાહિત્યિક મૂલ્યનરોત્તમ પલાણસંશોધનલેખ૪૩૨
‘આયુષ્યના અવશેષે’ (ઇંગ્માર બર્ગમેનની ફિલ્મ ‘ફેસ ટુ ફેસ’ વિશે)ઉત્પલ ભાયાણીઅનુવાદ૪૩૪
નદીકાંઠેનટવર રાવળલલિતનિબંધ૪૩૭
એક ડમરી ધૂળહિતેશ પુરોહિતલલિતનિબંધ૪૪૨
એક કાવ્યપ્રવીણ દરજીકવિતા૪૪૮
પત્તાં રમતી છોકરીનેમફત ઓઝાકવિતા૪૪૮
ગ્રીષ્મ બપોર અને દિવાસ્વપ્નજયન્ત પાઠકકવિતા૪૪૯
ઉનાળોજિતેન્દ્ર કા. વ્યાસકવિતા૪૪૯
ઇન્દુ પુવારકવિતા૪૫૦
ગોરજ ટાણેધીરેન્દ્ર મહેતાકવિતા૪૫૨
જળનું તેજજયદેવ શુક્લકવિતા૪૫૨
પત્રચર્ચા : ‘હળવા તે હાથે ઉપાડજો’...વિશેસુમન શાહપત્ર૪૫૩
અવલોકનીય : પુરુરાજ જોશીકૃત કાવ્યસંગ્રહ ‘નક્ષત્ર’ વિશેમનોહર ત્રિવેદીવિવેચન૪૬૦
૧૯૮૧: સપ્ટેમ્બર, અંક-૯યાત્રિક્ધાી મહાયાત્રા (કાકા સાહેબને શ્રદ્ધાંજલિ)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૪૬૯
સદગત મનસુખલાલ ઝવેરીભોળાભાઈ પટેલશ્રદ્ધાંજલિ૪૭૨
એ નાનું શું પારિજાત હતા (અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ વિશે)સુમન શાહસંસ્મરણ૪૭૪
હું ભર્યા લોકમાંપન્ના નાયકકવિતા૪૭૮
કુન્તકકથિત કાવ્યરચનાની ત્રણ પદ્ધતિ (‘વક્રોક્તિજીવિત’: ૧, ૩૪-૪૯)હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૪૭૯
સમકાલીન કવિઓ: સમકાલીન કવિતાધીરુ પરીખવિવેચન૪૮૨
‘ઊર્ધ્વમૂલ’: વ્યક્ત ન થઈ શકવાની વેદના (ભગવતીકુમાર શર્માની નવલકથાનો પ્રવેશક)રઘુવીર ચૌધરીવિવેચન૪૯૧
ઈડર, પહાડો, વર્ષા અને.....મણિલાલ હ. પટેલલલિતનિબંધ૫૦૨
‘ઢ’ કવિતાવિજુ ગણાત્રાકવિતા૫૦૭
અંતપ્રફુલ્લ પંડ્યાકવિતા૫૧૦
તળાવ તટે ૧-૨મણિલાલ હ. પટેલકવિતા૫૧૧
પત્રચર્ચા : સાહિત્ય પરિષદનો ગાત્રસંકોચહરિવલ્લભ ભાયાણીપત્ર૫૧૨
‘નિરંજન નિરાકાર!’વી. બી. ગણાત્રાપત્ર૫૧૩
માધવ રામાનુજની ગીતરચના ‘હળવા તે હાથે’ વિશેચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાપત્ર૫૧૪
પત્રચર્ચાસુમન શાહપત્ર૫૧૭
ગુજરાતીમાં ગીતગઝલ વિશે ‘હઝલ’હરિકૃષ્ણ પાઠકકવિતા૫૨૦
ભાષા-સાહિત્યના મહાનિબંધોની સૂચિપ્રકાશ વેગડસૂચિ૫૨૧
૧૯૮૧: ઑક્ટોબર, અંક-૧૦ કવિનું મૃત્યુભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૫૨૯
કવિવિવેચક મનસુખલાલ ઝવેરીરમણલાલ જોશીસંસ્મરણ૫૩૧
દૈવની વિચિત્ર લીલા (વિ. સ. ખાંડેકરકૃત નવલકથા ‘યયાતિ’ વિશે)મફત ઓઝાવિવેચન૫૩૭
કલ્યાણકમલકૃત ‘નેમનાથ ફાગ’: એક પરિચયક્ધાુભાઈ વ. શેઠવિવેચન૫૫૦
‘થેંક યુ મિ. ગ્લાડ’ની અનોખી ભાવસૃષ્ટિ (અનિલ બર્વેકૃત મરાઠી નવલકથાના ગુજરાતી અનુવાદ વિશે)લવકુમાર મ. દેસાઈવિવેચન૫૫૫
ખંડકાવ્ય નહીં, પ્રસંગકાવ્ય-ખંડ (ગણપતલાલ ભાવસારના ખંડકાવ્ય ‘દશરથનો અંતકાળ’ વિશે)રમણ સોનીવિવેચન૫૬૨
ધ એન્ડ ઑફ રિલેશનશિપપરેશ નાયકવાર્તા૫૭૩
એક કાવ્યહેમાંગિનીકવિતા૫૭૫
ગઝલમુકુલ ચોકસીકવિતા૫૭૬
માન્યતામનહર ચરાડવાકવિતા૫૭૬
શહેર: પાંચ નકશાજ્યોતિષ જાનીકવિતા૫૭૭
પત્રચર્ચા : ‘ગુજરાતીમાં ગીત-ગઝલ’ વિશેના સંપાદક્ધાા લેખ વિશેકંવલ કુંડલાકરપત્ર૫૭૯
‘હળવા તે હાથે’નો નાયક કોણ?નરોત્તમ પલાણપત્ર૫૮૦
૧૯૮૧: નવેમ્બર, અંક-૧૧‘વનવગડાનાં વાસી’: આવકાર્ય પ્રકાશનભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૫૮૯
‘ધ્વન્યાલોક’ના પ્રકાશન-પ્રસંગેનગીનદાસ પારેખઅહેવાલ૫૯૨
ખુલ્લાં પાનાંની બાજી: ‘પક્ષ-ઘાત’ (રઘુવીર ચૌધરીકૃત નવલકથા ‘બાકી જિન્દગી’માંની ટૂંકી વાર્તા ‘પક્ષઘાત’ વિશે)રાધેશ્યામ શર્માવિવેચન૫૯૮
વખની વેલ્યુ (બનાસકાંઠા લોકમહાભારતની એક પાંખડી જેના વિશે શરૂઆતમાં સંપાદકે કૌંસમાં માહિતી આપેલ છે.)સં. જયંતીલાલ સોમનાથ દવેસંપાદિતકૃતિપાઠ૬૦૪
સાર્ત્રની સાહિત્યમીમાંસામધુસૂદન બક્ષીવિવેચન૬૦૮
હું તો માત્ર ક્ષણનો કવિ છું.....મેઘનાદ હ. ભટ્ટકવિતા૬૧૭
બહાર નીકળવાયોસેફ મેકવાનકવિતા૬૨૧
મલકતો હશેપ્રફુલ્લ પંડ્યાકવિતા૬૨૨
સમયપ્રફુલ્લ પંડ્યાકવિતા૬૨૩
‘ખડિંગ’: એક અન્ય પ્રતિભાવ (રમેશ પારેખકૃત કાવ્યસંગ્રહ વિશે)નરોત્તમ પલાણવિવેચન૬૨૪
‘આસોપાલવ’ : પાત્રોના આલેખન અને પરિકલ્પનનો પ્રશ્ન (વીનેશ અંતાણીકૃત નવલકથા વિશે)ધીરેન્દ્ર મહેતાવિવેચન૬૨૮
પત્રચર્ચા : સાહિત્ય પરિષદનો ગાત્રસંકોચ (હરિવલ્લભ ભાયાણીના ઉપરોક્ત શીર્ષકવાળા નવેમ્બરના પત્ર અંગે)ભૂપેશ અધ્વર્યુપત્ર૬૩૨
પત્રચર્ચા : સાહિત્ય પરિષદનો ગાત્રસંકોચ (હરિવલ્લભ ભાયાણીના ઉપરોક્ત શીર્ષકવાળા નવેમ્બરના પત્ર અંગે)જયંતીલાલ મહેતાપત્ર૬૩૪
૧૯૮૧: ડિસેમ્બર, અંક-૧૨કવિતાભવનભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૬૪૫
કવિતા સ્વરૂપે આભારવચન(ચીની કવિ લિ પો વિશે)નિરંજન ભગતવિવેચન૬૪૭
અર્વાચીન આધુનિકવાદી કવિતા અને પ્રાચીન સંસ્કૃત કવિતા (એક સમીક્ષાત્મક તુલના)(યશવંત પંડ્યા સ્મારક વ્યાખ્યાન)હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૬૪૮
‘એવરીથિંગ વન્સ’ (‘શત્રુઘ્નની પહેલી સફર’ નવલકથાનો એક અંશ)દિગીશ મહેતાનવલકથા૬૬૨
‘વિવેચનની પ્રક્રિયા’ અને વિવેચક રમણલાલ જોશીસુમન શાહવિવેચન૬૬૮
‘ચિત્રલેખા’ના સર્જક ભગવતીચરણ વર્મારજનીકાન્ત જોશીઅંજલિલેખ૬૮૪
એલિયટની બિલાડી-સૃષ્ટિમાં (એલિયટકૃત ઓલ્ડ પોએમ્સબુક ઑવ પ્રેક્ટિકલ કેટ્સ આધારિત સંગીતિકા વિશે)ઉત્પલ ભાયાણીવિવેચન૬૮૮
પત્રચર્ચા : સાધારણીકરણ અને ઑબ્જેક્ટિવ કોરિલેટિવનરોત્તમ પલાણપત્ર૬૯૧
ઝવેરચંદ મેઘાણીની જન્મતારીખવિનોદ મેઘાણી, જયન્ત મેઘાણીપત્ર૬૯૨
ચાર અક્ષરના શબ્દ(દિવેટિયા)ની આઠ જોડણીવી. બી. ગણાત્રાપત્ર૬૯૫
અવલોકનીય : ‘વિન્યાસ’ની કવિતા (કિશોરસિંહ સોલંકીકૃત ‘વિન્યાસ’ વિશે)પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૭૦૦
‘અલુક’ની કવિતા (અજિત ઠાકોરકૃત ‘અલુક્’ વિશે)જયદેવ શુક્લવિવેચન૭૦૨
૧૯૮૨: જાન્યુઆરી, અંક-૧ખંડ દ્વારા અખંડની યાત્રા (પ્રમુખીયવ્યાખ્યાનઅંશ)‘દર્શક’વિવેચન
કવિ ખબરદારની સાહિત્યસેવાધર્મેન્દ્ર મ. માસ્તરવિવેચન
‘અસ્તી’: નિરાળી રચનારીતિનો વિલક્ષણ પ્રયોગ (શ્રીકાન્ત શાહકૃત નવલકથા વિશે)ભાનુપ્રસાદ પંડ્યાવિવેચન૧૪
બે કાવ્યકિશોરસિંહ સોલંકીકવિતા૨૨
આત્મન્ પંખીડુંઈબ્ન સીના, અનુ. મહમદ રૂપાણીકાવ્યાનુવાદ૨૩
એક કાવ્યપ્રવીણ દરજીકવિતા૨૪
વીરેશ્વર સારણેશ્વરમણિલાલ હ. પટેલલલિતનિબંધ૨૫
શ્રી રમણલાલ સોનીની બાળકાવ્યરચનાઓયશવન્ત મહેતાવિવેચન૩૨
કૃષ્ણલીલા કે શબ્દલીલા? (દયારામકૃત ‘મનના માન્યા રાજ’ વિશે)માય ડિયર જયુવિવેચન૩૬
અવલોકનીય : ‘સંસ્કૃતિ’ના ‘પ્રતિભા અને પ્રતિભાવ’ વિશેષાંક વિશેક્ધૌયાલાલ પંડ્યાવિવેચન૪૦
૧૯૮૦-’૮૧નાં વર્ષોની પરિષદપ્રવૃત્તિનું સરવૈયું રઘુવીર ચૌધરી, કુમારપાળ દેસાઈ, મફત ઓઝાઅહેવાલ૪૫
વાર્ષિક લેખ અને લેખકસૂચિ [૧૯૮૦]સંકલિતસૂચિ૫૮
વાર્ષિક લેખ અને લેખકસૂચિ [૧૯૮૧]સંકલિતસૂચિ૬૫
૧૯૮૨ : ફેબ્રુઆરી, અંક-૨રવીન્દ્રતત્ત્વાચાર્ય (નગીનદાસ પારેખ વિશે)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૮૧
વીતેલાં બે વર્ષ (વિદાય લેતા પરિષદ-પ્રમુખનું વ્યાખ્યાન)અનંતરાય રાવળવ્યાખ્યાન૮૭
પરિષદનું દક્ષિણાયન (ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ૩૧મા અધિવેશન વિશે)પરેશ નાયકઅહેવાલ૯૧
‘નિશાચક્ર’ વિશે (કિશોર જાદવકૃત નવલકથા)વિજય શાસ્ત્રીવિવેચન૯૭
સ્વાભાવિકતાવાદની અવનતિ વિશેફિલીપ રાહ્વ અનુ. ગુલાબદાસ બ્રોકરઅનુવાદ૧૦૫
લેલાં ને મજનુંસંપા. જયંતીલાલ સો. દવેલોકવાર્તા૧૧૩
-જયદેવ શુક્લકવિતા૧૨૦
તારો અવાજઉદયન ઠક્કરકવિતા૧૨૦
જેરામ પટેલનાં ડ્રોઇંગ જોયા પછીસુભાષ શાહકવિતા૧૨૨
મારું લઘુ ‘દક્ષિણાયન’ મારો નૂતન જન્મ (‘સ્પંદ અને છંદ’ને મળેલા પુરસ્કાર નિમિત્તે)ઉશનસ્કવિ કેફિયત૧૨૩
પત્રચર્ચા : કાવ્યશાસ્ત્રની ‘વિભાવ’ અને ‘વસ્તુલક્ષી સહસંયોજક’ સંજ્ઞાઓ વિશેનિરંજન ભગતપત્ર૧૨૯
પત્રચર્ચાચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાપત્ર૧૩૦
કવિતાપાઠ અને કાવ્યલેખનશિબિરપરેશ નાયકઅહેવાલ૧૩૧
૧૯૮૨ : માર્ચ, અંક-૩લહર પર લહર પર લહર (મૈત્રેયી દેવી વિશે)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય૧૪૫
રાવજીની કવિતામાં કૃષિજીવનનાં કલ્પનો અને પ્રતીકોપ્રમોદકુમાર પટેલવિવેચન૧૪૯
‘કામિની’: આંતરજીવનનો એક દસ્તાવેજદીપક મહેતાવિવેચન૧૬૪
-જયદેવ શુક્લકવિતા૧૮૦
ખુશામદ અંગધીરુ પરીખકવિતા૧૮૫
માચુ પિચુનાં ખંડેરોમાંયજ્ઞેશ દવેકવિતા૧૮૬
જિસસ ક્રાઇસ્ટમણિલાલ હ. પટેલલલિતનિબંધ૧૯૦
સહૃદયતામાં ઓગળી જતી ઐતિહાસિકતા (યશવંત શુક્લકૃત વિવેચનસંગ્રહ ‘ઉપલબ્ધિ’ની પ્રસ્તાવના)રમણલાલ જોશીવિવેચન૧૯૫
અવલોકનીય : કટાક્ષની ધાર પર ગતિ કરતી નવલકથા (રઘુવીર ચૌધરીકૃત ‘પંચપુરાણ’ વિશે)મધુસૂદન પારેખવિવેચન૨૦૦
‘ઘડી અષાઢ ને ઘડીક ફાગણ’ (વસુબહેનના વાર્તાસંગ્રહ વિશે)મધુસૂદન પારેખવિવેચન૨૦૦
પત્ર (ઑબ્જેક્ટિવ કોરિલેટિવ અને વિભાવાદિ}નગીનદાસ પારેખપત્ર૨૦૬
મુદ્રણદોષ અંગે ધ્યાન દોરતો પત્રયશવંત દોશીપત્ર૨૦૭
૧૯૮૨: એપ્રિલ-મે, અંક - ૪-૫: ગુજરાતી સાહિત્યનો આઠમો દાયકો વિશેષાંકગુજરાતી સાહિત્યનો આઠમો દાયકોભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
કવિતાચંદ્રકાન્ત શેઠવિવેચન
નવલકથાપ્રમોદકુમાર પટેલવિવેચન૩૩
ટૂંકી વાર્તાચંપૂ વ્યાસવિવેચન૬૫
નાટકઉત્પલ ભાયાણીવિવેચન૯૭
નિબંધ આદિ લલિત ગદ્યપ્રવીણ દરજીવિવેચન૧૧૩
વિવેચનભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૧૨૫
સાહિત્યિક પત્રપત્રિકાઓ અને સ્તંભોપ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૧૪૮
રણજિતરામ જન્મશતાબ્દી મહોત્સવજયંત પરમારઅહેવાલ૧૬૩
૧૯૮૨: જૂન-જુલાઈ અંક - ૬-૭: સદીનું સરવૈયું વિશેષાંકસદીના ઉદગાતા (રણજિતરામની જન્મશતાબ્દી નિમિત્તે યોજાયેલા પરિસંવાદની ભૂમિકા)રઘુવીર ચૌધરીસંપાદકીય
શિક્ષણરમેશ બી. શાહઅભ્યાસ
રાજકારણવાસુદેવ મહેતાઅભ્યાસ૨૬
સમાજનારાયણ દેસાઈઅભ્યાસ૩૫
વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગરામુ પંડિતઅભ્યાસ૪૨
સાહિત્યઉશનસ્અભ્યાસ૪૯
અર્થકારણસનત મહેતાઅભ્યાસ૫૯
પત્રકારત્વહરીન્દ્ર દવેઅભ્યાસ૬૭
કલાજીવનપરેશ નાયકઅભ્યાસ૭૫
એક બાજુ ઝૂકેલું ઝાડદર્શકવ્યાખ્યાન૮૭
પ્રમુખસ્થાનેથી ઉપસંહારયશવંત શુક્લવ્યાખ્યાન૯૯
૧૯૮૨: ઑગસ્ટ, અંક-૮‘રાષ્ટ્રભાષા’ હિન્દી અને ૧૯૭૮નું ગુજરાતી સાહિત્યભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
કંઠીબદ્ધ સાહિત્ય અને લોકશાહીયશવંત દોશીવિવેચન
જાપાનના ત્રણ મહાન હાઈકુ-કવિસ્નેહરશ્મિવિવેચન૧૧
ચાર કાવ્યો : (૧) મા પોરાંની પૂતળીઓ, (૨) બાંગ્લા બે અનુભૂતિ (i) બાંગ્લા યાને ‘કેવડિયાનો કાંટો નં. ૨’ (ii) આ હું કવિતા કરતો નથી, (૩) બધું ગયું જહન્નમમાં, (૪) એક ઑપરેશનની પૂર્વભૂ ભૂપેશ અધ્વર્યુકવિતા૨૦
મેં દૂરથી કેવળ એમ ચહ્યું’ તું....ચંદ્રકાન્ત શેઠકવિતા૨૫
હું તો.....ચંદ્રકાન્ત શેઠકવિતા૨૬
એક કાંટાળી રાત કેમ ઊગીચંદ્રકાન્ત શેઠકવિતા૨૬
ભાવ-પ્રતિભાવ ૧-૨નીતિન મહેતાકવિતા૨૭
ટેબલ અને આપણેયોગેશ પટેલકવિતા૨૯
ગઝલઉદયન ઠક્કરકવિતા૩૦
....હે વસંત ને ગ્રીષ્મ પ્રિય!તરુણપ્રભસૂરિલલિતનિબંધ૩૧
મહીસાગરની સાખેમણિલાલ હ. પટેલલલિતનિબંધ૩૩
મૃદુ વિનોદ (મધુસૂદન પારેખકૃત હાસ્યનિબંધસંગ્રહ ‘વિનોદાયન’ વિશે)વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદીવિવેચન૩૮
આવી રહેલી શતાબ્દીઓગોપાલ મેઘાણીસૂચિ૪૩
પત્રચર્ચા : આઠમા દાયકાના ‘વિવેચન’ વિશેસુમન શાહપત્ર૪૫
પત્રચર્ચાવિનાયક પુરોહિતપત્ર૪૭
‘ઑબ્જેક્ટિવ કૉરિલેટિવ’ના અનુવાદ વિશેચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાપત્ર૪૮
અવલોકનીય : એ નહિ હલે (પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટના પુસ્તક ‘રાજેન્દ્ર-નિરંજનયુગની કવિતા’ વિશે)હરીશ વિ. પંડિતવિવેચન૫૨
મધ્યકાલીન સાહિત્ય: કેટલીક શુદ્ધિવૃદ્ધિસંપા. જયંત કોઠારીવિવેચન૫૫
૧૯૮૨: સપ્ટેમ્બર, અંક-૯એક દૃષ્ટાંતકથા (‘ધ કેન્વન રિવ્યૂ’ જૂન ૧૯૬૬ના અંકમાંના લુઈ રૂબીનના લેખ ‘ધ ક્યુરિયસ ડેથ ઑફ એ નોવેલ’માંથી)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
કલાનો આસ્વાદ બે મુદ્દાભૂપેશ અધ્વર્યુવિવેચન
આફ્રિકી સાહિત્યકારોનું મૂલ્યજગતજયંતિ કે. પટેલવિવેચન
મારું બાહ્ય વ્યક્તિત્વરતિલાલ બોરીસાગરહાસ્યનિબંધ૧૬
શ્રાવણમાંરઘુવીર ચૌધરીકવિતા૨૦
ચાલુ રહ્યો પ્રવાસરઘુવીર ચૌધરીકવિતા૨૧
શેહ-શરમ હોવાનાં!ગની દહીંવાળાકવિતા૨૧
ઘર તરફપલ્લવ જ. દેસાઈકવિતા૨૨
ગઝલહર્ષદ ચંદારાણાકવિતા૨૩
હજી આજેય એ ગંધની આંગળી ઝાલીને રમું છું શૈશવમાંયજ્ઞેશ દવેલલિતનિબંધ૨૪
પદ્મ અને માનવયંત્રનો સર્જક એક દૃષ્ટિપાતભાનુશંકર ઓ. વ્યાસઅભ્યાસ૨૬
‘મરણટીપ’માં ભાષાની અભિનવમુદ્રાવિનોદ જોશીવિવેચન૨૯
‘વિનાશિકા’ (પિકાસોના ચિત્ર ‘Guernica’ વિશેનો પ્રતિભાવ)અભિજિત વ્યાસવિવેચન૩૪
‘આંસુઓથી રણ લીલાં કરવા હતાં...’રમેશ ર. દવેશ્રદ્ધાંજલિ૩૬
(સદ્. કવિ મહેન્દ્ર ‘સમીર’ વિશે)
ગુજરાતી સાહિત્યમાં આધુનિકતા એક વિશિષ્ટ પરિસંવાદપ્રફુલ્લ મહેતાઅહેવાલ૪૦
પત્રચર્ચા : ‘ઑબ્જેક્ટિવ કોરિલેટિવ’ વિશેનગીનદાસ પારેખપત્ર૪૩
‘ગુજરાતી સાહિત્યનો આઠમો દાયકો’ વિશેજયંત ગાડીતપત્ર૪૪
‘ગુજરાતી સાહિત્યનો આઠમો દાયકો’ વિશેજયેન્દ્ર ત્રિવેદીપત્ર૪૬
‘ગુજરાતી સાહિત્યનો આઠમો દાયકો’ વિશેમહેન્દ્ર મેઘાણીપત્ર૪૬
‘ગુજરાતી સાહિત્યનો આઠમો દાયકો’ વિશેચંદ્રકાન્ત મહેતાપત્ર૪૬
‘ગુજરાતી સાહિત્યનો આઠમો દાયકો’ વિશેનવનીત શાહપત્ર૪૭
ગુજરાતી વિચારપત્ર ‘નિરીક્ષક’ અંગે પ્રજાજોગ અપીલપત્ર૪૮
અવલોકનીય: વાર્તાકળામર્મજ્ઞની વાર્તાઓમણિલાલ હ. પટેલવિવેચન૫૦
(મોહનલાલ પટેલકૃત વાર્તાસંગ્રહ ‘ક્રોસરોડ’ વિશે)
૧૯૮૨: ઑક્ટોબર, અંક-૧૦એક તાઓ કથા (કાઝુકો ઓકાકુરાકૃત ‘ધ બુક ઑફ ટ્રી’માંથી પૃષ્ઠ ૭૫-૭૮)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
અનુવાદપ્રવૃત્તિભૂપેશ અધ્વર્યુવિવેચન
તેજસ્વી મેધા ને વિલક્ષણ વ્યક્તિત્વ (ભૂપેશ અધ્વર્યુને શ્રદ્ધાંજલિ)રમણ સોનીવિવેચન
જેમ્સ જોય્યસ અને ધ પોર્ટ્રેટ: ૧ (શતાબ્દીસ્મરણ)અનિલા દલાલવિવેચન૧૨
લીલાનાટ્યચિનુ મોદીવિવેચન૨૨
નવલકથામાં પ્રતિસ્થાપનની પ્રક્રિયારાધેશ્યામ શર્માવિવેચન૨૬
(શિવકુમાર જોશીકૃત નવલકથા ‘સોનલછાંય’ વિશે) પરાવર્તકતાથી પારદર્શકતા સુધીચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૩૨
(ઉમાશંકર જોશીકૃત કાવ્ય ‘માઈલોના માઈલો મારી અંદર’ વિશે) ત્રણ કાવ્યોચંદ્રકાન્ત શેઠકવિતા૪૧
મારા ઘટમાં, તમે નહીં તરછોડો, ગગન ચડ્યા ઘનશ્યામ -એક કાવ્યગિરીન્ જોષીકવિતા૪૨
બકવાસઇન્દુ પુવારકવિતા૪૩
.....ફસાઉં છુંકંવલ કુંડલાકરકવિતા૪૪
પત્રચર્ચા : ‘નવજીવન’ના સંપાદન વિશેવી. બી. ગણાત્રાપત્ર૪૫
‘કંઠીબદ્ધ સાહિત્ય અને લોકશાહી’ વિશેનગીનદાસ સંઘવીપત્ર૪૮
૧૯૮૨: નવેમ્બર, અંક-૧૧નામ મારું ભાષામાં ઓગળી ગયું છેભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
રાવજીની કવિતા (ઉમાશંકર જોશીકૃત કાવ્યસંગ્રહ ‘સપ્તપદી’ વિશે)રઘુવીર ચૌધરીવિવેચન
(રાવજી પટેલકૃત કાવ્યસંગ્રહ ‘અંગત’ની બીજી આવૃત્તિનો પ્રવેશક)
ઉમાશંકરની સૃષ્ટિમાં ડુંગર, ઝાડ અને ટ્રેન (‘ઉમાશંકર સમગ્ર કવિતાના કવિ: એક પ્રોફાઇલ’નો કેટલોક અંશ)સુમન શાહવિવેચન૨૦
જેમ્સ જોય્યસ: ધ પોર્ટ્રેટ: ૨અનિલા દલાલવિવેચન૨૪
અનભિજ્ઞરવીન્દ્ર પારેખવાર્તા૩૧
વણયોજાયેલા છંદોનું નિવેદનભાનુપ્રસાદ પંડ્યાકવિતા૩૮
બે કાવ્ય- ક્ષિતિજે લંબાવ્યો હાથ!, હાઈકુસ્નેહરશ્મિકવિતા૩૮
વૈશાખી બપોરેઉશનસ્કવિતા૩૯
?ઉશનસ્કવિતા૩૯
અર્થાત્મહેશ દવેકવિતા૪૦
પગલી રાનીનું પ્રણયકાવ્યમેઘનાદ હ. ભટ્ટપદ્યનાટિકા૪૧
રાવજીકૃત ‘ઠાગાઠૈયા’ તેનાં વિરોધી અર્થતંત્રો અને પર્યાયોક્તિઓહરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૪૬
અવલોકનીય : હરેશ લાલકૃત ગઝલસંગ્રહ ‘સિસિફસ’ વિશેરમેશ આચાર્યવિવેચન૫૦
પત્રચર્ચા :ડંકેશ ઓઝા૫૨
પરિષદવૃત્ત :સંકલિતઅહેવાલ૫૩
ક. લા. સ્વાધ્યાયમંદિરના ઉદ્ઘાટન વિશે વડીલ સારસ્વતને શ્રદ્ધાંજલિ (સદ્. રસિકલાલ છો. પરીખ વિશે)સંકલિતઅહેવાલ૫૫
૧૯૮૨: ડિસેમ્બર, અંક-૧૨ગુજરાતીને નોબેલ પારિતોષિકભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
‘ભાઈરામ’: સ્પ્લિટ્ પર્સનેલિટીની લીલા (ચંદ્રકાન્ત શેઠકૃત નિબંધસંગ્રહ ‘નંદ સામવેદી’માંની એક રચનાનું રસકીય વિશ્લેષણ)પ્રવીણ દરજીવિવેચન
અલવિદાભૂપેશ અધ્વર્યુવાર્તા
મારા ભાઈઓપવનકુમાર જૈનકવિતા૨૭
એક રાત્રેપલ્લવ જ. દેસાઈકવિતા૨૮
મફત ઓઝાકવિતા૨૯
બે કાવ્યો: (શેતલ ઘૂઘવે છે, અમે)વ્રજલાલ દવેકવિતા૩૦
ઉત્પ્રેક્ષાભાનુશંકર ઓ. વ્યાસકવિતા૩૧
તારું ઝળહળવું જ જાણેહર્ષદ ત્રિવેદીકવિતા૩૨
ગઝલઆકૃતિ વોરાકવિતા૩૨
વણઝારો, પંખી અને કર્બુર પિચ્છનો મુગટધારીજયેન્દ્ર શેખડીવાળાકવિતા૩૩
અમેરિકાની રંગભૂમિ વિશેપ્રમોદ ઠાકરઅભ્યાસ૩૬
વનસ્થલીમાં જ્ઞાનસત્રપરેશ નાયકઅહેવાલ૩૯
પત્રચર્ચા: સ્વામી આનંદ વિશેદેસાઈ વાલજી ગોવિંદજીપત્ર૪૪
અનુવાદપ્રવૃત્તિ વિશેડંકેશ ઓઝાપત્ર૪૪
અવલોકનીય :વિજય શાસ્ત્રીવિવેચન૪૫
મધુસૂદન પારેખકૃત ‘અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો આસ્વાદ’ વિશે ક. લા. સ્વાધ્યાયમંદિરનું ઉદ્ઘાટન પ્રાસ્તાવિકરઘુવીર ચૌધરીઅહેવાલ૪૯
પરિષદ-પ્રમુખનું પ્રવચન‘દર્શક’પ્રવચન૫૦
ક. લા. સ્વાધ્યાયમંદિરનો પરિચયચંદ્રકાન્ત શેઠપ્રવચન૫૧
ઉદ્ઘાટન-પ્રવચનઉમાશંકર જોશીપ્રવચન૫૪
અતિથિવિશેષનું પ્રવચનભીખુભાઈ પારેખપ્રવચન૬૨
પરિષદ-ઉપપ્રમુખનું પ્રવચનહીરાબહેન પાઠકપ્રવચન૬૯
અધ્યક્ષીય પ્રવચનકે. એસ. શાસ્ત્રીપ્રવચન૭૧
પરિષદ-ઉપપ્રમુખનું આભારપ્રવચનયશવન્ત શુક્લપ્રવચન૭૩
વાર્ષિક લેખ-લેખકસૂચિસંકલિતસૂચિ૭૯
૧૯૮૩: જાન્યુઆરી, અંક-૧અભિજ્ઞાન ઓડિસ્યૂસભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
દર્પણનું નગર (માર્કવેઝ નોબેલ-વિભૂષિત થયા તે નિમિત્તે ‘વન હંડ્રેડ યર્સ ઑફ સોલિટ્યુડ’ વિશે)અનિલા દલાલવિવેચન
નિરંજન ભગત અને યંત્ર-વિજ્ઞાનની સમસ્યાનટવર ગાંધીવિવેચન
તરસ્યા કાગડાની વારતાપવનકુમાર જૈનવાર્તા૧૯
દીકરી, પૂર (બે ઓડિયો લઘુકથાઓ)કૃષ્ણપ્રસાદ મિશ્ર અનુ. રેણુકા શ્રીરામ૨૩
સ્વપ્નોપલ્લવ જ. દેસાઈકવિતા૨૪
ગઝલ-અષ્ટક (શોધ, કોઈ સમજે તો, ચિન્મય કહો, માત્ર સરગમ નથી, તું ગઝલ છેડ, અમસ્તો જ ઓપું, હોય છે તે હોય છે, ઝળહળે છે એક શગ)રાજેન્દ્ર શુક્લકવિતા૨૬
આઈરિશ કવિતા એક નોંધભાનુશંકર ઓ. વ્યાસવિવેચન૨૮
‘સત્યોદય’ (૧૮૬૧થી પ્રકાશિત ગુજરાતી માસિક વિશે)રતન રુ. માર્શલસંશોધન૩૨
રાજેન્દ્રની કવિતાનાં બે નવ્ય રૂપોપ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૩૭
કેવળ કંઠ (ભીમોરામાં પરિષદયોજિત મેઘાણીસત્ર વિશે)પરેશ નાયકઅહેવાલ૪૩
પત્રચર્ચા : મરણટીપ વિશેમાય ડિયર જયુુપત્ર૪૭
નોબેલ વિશેવી. બી. ગણાત્રાપત્ર૪૭
‘અલવિદા’ વાર્તા વિશેલાભુબહેન મહેતાપત્ર૪૯
‘અલવિદા’ વાર્તા વિશેવજુભાઈ મહેતાપત્ર૪૯
માણસથી માણસ સુધી (૧૪થી ૨૦ ડિસે. ’૮૨ દરમ્યાન બાદલ સરકારના સંચાલન તળે ક. લા. સ્વાધ્યાયમંદિર દ્વારા આયોજિત નાટ્યશિબિર વિશે)પરેશ નાયકઅહેવાલ૫૨
૧૯૮૩: ફેબ્રુઆરી-માર્ચ, અંક-૨-૩ (વનસ્થલીજ્ઞાનસત્ર વિશેષાંક)આ અંકભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
વિભાગ: ૧ -અર્વાચીન કથાસાહિત્યમાં શોષિત સમાજઅક્ષયકુમાર ર. દેસાઈઅભ્યાસ
વિભાગ: ૧ -શોષિત સમાજ અને વિભિન્ન વિચારસરણીઓનારાયણ દેસાઈવ્યાખ્યાન૧૭
વિભાગ: ૧ -અર્વાચીન સાહિત્યમાં શોષિત સમાજગુણવંત શાહઅભ્યાસ૧૯
વિભાગ: ૨ -કાન્તનાં ચારેક ખંડકાવ્યો વિશે થોડુંકપ્રવીણ દરજીવિવેચન૨૯
(‘અતિજ્ઞાન’, ‘વસંતવિજય’, ‘ચક્રવાકમિથુન’ અને ‘દેવયાની વિશે)
વિભાગ: ૨ -‘કાન્ત’નાં પાંચ કાવ્યો: આંતર સાતત્યની દૃષ્ટિએવિનોદ અધ્વર્યુવિવેચન૩૭
વિભાગ: ૨ -ઊર્મિકવિ કાન્ત - એક પુનર્વિચારણારમેશ મ. શુક્લવિવેચન૪૬
વિભાગ: ૨ -કાન્તની કવિતામાં માનવવિભાવનામનસુખ સલ્લાવિવેચન૫૮
વિભાગ: ૨ -કાન્તનાં ખંડકાવ્યોમાં પ્રાસવિધાનઉશનસ્વિવેચન૬૭
વિભાગ: ૨ -કાન્તનું નાટ્યેતર ગદ્યક્ધાુભાઈ જાનીવિવેચન૭૨
વિભાગ: ૨ -કાન્તનું શિક્ષણક્ષેત્રે પ્રદાનરમેશ એમ. ત્રિવેદીઅભ્યાસ૧૧૪
વિભાગ: ૩ -અર્વાચીન સાહિત્યમાં સ્ત્રી: નવલકથામાંઇલા પાઠકવિવેચન૧૧૯
વિભાગ: ૩ -અર્વાચીન સાહિત્યમાં સ્ત્રી: નવલિકામાંઇલા આરબ મહેતાવિવેચન૧૩૮
વિભાગ: ૩ -અર્વાચીન સાહિત્યમાં સ્ત્રી: નાટકમાંવસુબહેનવિવેચન૧૪૨
વિભાગ: ૩ -અર્વાચીન ગુજરાતી કવિતામાં સ્ત્રીસરૂપ ધ્રુવવિવેચન૧૫૩
પત્રચર્ચા : ભૂપેશ અધ્વર્યુની ‘અલવિદા’ વાર્તા વિશેઅમૃત રાણિંગાપત્ર૧૭૦
પત્રચર્ચારમેશ ર. દવે,પત્ર૧૭૦
પત્રચર્ચાબંસીલાલ સી. દલાલપત્ર૧૭૨
પત્રચર્ચાવિનોદ પરમારપત્ર૧૭૩
પત્રચર્ચાક્ધૌયાલાલ પંડ્યાપત્ર૧૭૪
૧૯૮૩: એપ્રિલ, અંક-૪ઘણા ખેદની વાત (ધો. ૧૧ના ગુજરાતીના પાઠ્યપુસ્તકમાંથી ‘નર્મદનો જમાનો’ નામનો નિબંધ (પાઠ) રદ થયાનો વિરોધ કરતી અપીલ)મનુભાઈ પંચોળી યશવન્ત શુક્લજાહેરવિનંતીપૂ.પા.૧
પુસ્તક અને પાઠકભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
તદ્ભાવાપત્તિ: ઇતરતાની પ્રતીતિના વિવિધ પ્રકાર(ભોજદેવકૃત ‘શૃંગારપ્રકાશ’ આધારિત)હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન
પાગલચરિત અને વંટોળ (પ્રા. રિચર્ડ એલ્મનકૃત ચરિત્ર ‘જેમ્સ જોય્સ’ વિશે)ભાનુશંકર ઓ. વ્યાસવિવેચન૧૨
અણખીયાંકુમારપાળ દેસાઈવિવેચન૧૭
હે માનસી પ્રિય!રમેશ ર. દવેલલિતનિબંધ૧૯
મિશેલ ફ્યૂકો અને સંરચનાવાદી દર્શનસુમન શાહવિવેચન૨૨
ચાર કાવ્યો (આ એ જ કાયા?, પડઘો, ક્યાંક, વિદાય)નલિન રાવળકવિતા૨૯
દોહાષ્ટકરમેશ પારેખકવિતા૩૨
ઠોઠ નિશાળિયોરમેશ પારેખકવિતા૩૨
પલ્લવ જ. દેસાઈકવિતા૩૩
સંતમતનું રંગીન રેખાચિત્ર (સુરેશ જોષીકૃત ‘મધ્યકાલીન જ્ઞાનમાર્ગી કાવ્યધારાની ભૂમિકા’ વિશે)રાજેન્દ્રસિંહ રાયજાદાવિવેચન૩૪
ભૂમિથી ભૂમા (ઉશનસ્કૃત ‘પૃથ્વીને પશ્ચિમ ચહેરે’ વિશે)રમેશ મ. શુક્લવિવેચન૪૧
અવલોકનીય: ‘ભમ્મરિયું મધ’ની કવિતા (જિતેન્દ્ર કા. વ્યાસકૃત કાવ્યસંગ્રહ ‘ભમ્મરિયું મધ’ વિશે)પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૪૯
પત્રચર્ચા : ‘મરણટીપ’ વિશેવિનોદ જોશીપત્ર૫૨
અનુવાદપ્રવૃત્તિ વિશેવિજય શાસ્ત્રીપત્ર૫૨
અનુવાદપ્રવૃત્તિ વિશેપવનકુમાર જૈનપત્ર૫૩
૧૯૮૩: મે, અંક-૫સાહિત્યિક અભિલેખાગારભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
ભાલણની કવિતાના સૂચિતાર્થોકાન્તિકુમાર ભટ્ટવિવેચન
સીલ્વીઆ પ્લાથની કવિતા અને તેમની પાંચ કાવ્યકૃતિઓયશવંત ત્રિવેદીવિવેચન અને અનુવાદ૧૮
ગિરિમલ્લિકાભોળાભાઈ પટેલલલિત નિબંધ૨૯
આગરા ઘરાના અને ફૈયાઝખાં એક નોંધર. છો. મહેતાઅભ્યાસ૩૩
આઠમા દાયકાની કમનસીબી એક નોંધનરોત્તમ પલાણવિવેચન૩૮
કાદવપ્રીતિ સેનગુપ્તાકવિતા૪૧
તારો કવિમુકુલ ચોક્સીકવિતા૪૧
એટલે ચકડોળરવીન્દ્ર પારેખકવિતા૪૨
જોયા કરવુંરમણીક સોમેશ્વરકવિતા૪૩
પત્રચર્ચા : નોબેલ પારિતોષિક વિશેદિલીપ ત્રિવેદી,પત્ર૪૪
માયગ્રંટ્સ સ્ટડી વિશેયોગેન્દ્ર વ્યાસપત્ર૪૪
નોબેલ પારિતોષિક વિશેનરોત્તમ પલાણપત્ર૪૫
કવિ નર્મદ સાર્ધશતાબ્દી મહોત્સવપ્રીતિ શાહઅહેવાલ૪૬
૧૯૮૩: જૂન, અંક-૬સ્વાગત સાયુજ્યભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
એલન રોબ્બ-ગ્રિયે અને ‘જેલસી’ : ૧અનિલા દલાલવિવેચન
બે અપ્રગટ મધ્યકાલીન કૃતિઓ (‘સાત સુખ, સાત દુ:ખ’ અને ‘ભીલી ગીત’ વિશે)કુમારપાળ દેસાઈસંશોધન૧૭
જટાયુની રંકતાનો સમૃદ્ધ આવિષ્કાર: ૧ (સિતાંશુ યશશ્ર્ચંદ્રકૃત ‘જટાયુ’ વિશે)મણિલાલ હ. પટેલવિવેચન૨૧
બ્રેવો, ગોમતીવિજુ ગણાત્રાકવિતા૨૯
ગમવુંઅબ્દુલરહેમાન સિંધીકવિતા૩૩
‘યહ ગોવિંદ કુ ક્યા કહું માઈ રી.....ભારતી ગણાત્રાવાર્તા૩૪
પત્રચર્ચા: ‘નવજીવન’ના સંપાદન વિશેવી. બી. ગણાત્રાપત્ર૪૭
‘આઠમા દાયકાની કમનસીબી’ વિશેજયેન્દ્ર ત્રિવેદીપત્ર૪૮-૫૦
સાંપ્રત ગુજરાતી ગઝલ વિશેરાજેશ વ્યાસપત્ર૫૧
૧૯૮૩: જુલાઈ, અંક-૭પરદેશી ગુજરાતીઓનો ભાષાપ્રેમ (લેસ્ટર (બ્રિટન)માં મળેલી ભાષા સાહિત્ય પરિષદ વિશે)રઘુવીર ચૌધરીઅહેવાલ
સભર સાહિત્યિક વ્યક્તિત્વ (ભૃગુરાય અંજારિયાના ટૂંક સમયમાં પ્રસિદ્ધ થનારા લેખસંગ્રહ ‘કાન્ત વિશે’નો આમુખ)જયંત કોઠારીવિવેચન૧૩
‘ધારાવસ્ત્ર’: ઉમાશંકર જોશીચંદ્રશંકર ભટ્ટવિવેચન૧૯
જટાયુની રંકતાનો સમૃદ્ધ આવિષ્કાર: ૨મણિલાલ હ. પટેલવિવેચન૨૪
એલન રોબ્બ-ગ્રિયે અને ‘જેલસી’: ૨અનિલા દલાલવિવેચન૩૦
મારી નજરે હુંચંદ્રવદન મહેતાકવિતા૩૭
મૃત્યુનોંધ સુધી જીવીએ છીએ?સુશીલા ઝવેરીકવિતા૪૧
શબદમહાજનગની દહીંવાળાકવિતા૪૨
કાટહેતલ ભટ્ટલલિત ગદ્ય૪૨
બે ગઝલહનીફ સાહિલકવિતા૪૪
બે ગઝલહરીશ ધોબીકવિતા૪૪
સોનેરી શિંગડાંવાળો ઘોડોજેઈમ્સ થર્બર અનુ. પવનકુમાર જૈનવાર્તાનુવાદ૪૫
પત્રચર્ચા: ગુજરાતી પુસ્તકોનો પરદેશ-પ્રવાસમહેન્દ્ર મેઘાણીપત્ર૪૭
‘સાત સુખ, સાત દુ:ખ’ વિશેહરિવલ્લભ ભાયાણીપત્ર૫૦
ગુજરાતી ગઝલ, હિન્દી વિદ્વત્તા, નોબેલ વિશેનરોત્તમ પલાણપત્ર૫૧
૧૯૮૩: ઑગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર, અંક ૮-૯: નર્મદ આજના સંદર્ભમાં વિશેષાંક અતિથિ સંપાદક: કુમારપાળ દેસાઈઆરંભેકુમારપાળ દેસાઈસંપાદકીય૧૧
વ્યક્તિત્વ : નર્મચ્છવિજયંત પાઠકવિવેચન૧૭
વ્યક્તિત્વ : સમયમૂર્તિ નર્મદઆર. એલ. રાવલવિવેચન૨૨
વ્યક્તિત્વ : નર્મદ, આત્મકથા અને ‘મારી હકીકત’ચંદ્રવદન મહેતાવિવેચન૨૯
વ્યક્તિત્વ : આત્મકથાનો પ્રથમ પ્રયોગધીરુભાઈ ઠાકરવિવેચન૪૨
કવિતા : પ્રેમભક્તિનો પ્રથમ ઉદ્ગાતાનલિન રાવળવિવેચન૫૭
કવિતા : પોચી ધરતીના ખડતલ કવિભગવતીકુમાર શર્માવિવેચન૬૫
કવિતા : નર્મદની કવિતામાં પ્રકૃતિચન્દ્રશંકર ભટ્ટવિવેચન૭૨
ગદ્યકાર : નર્મદના ગદ્ય વિશે એક મુદ્દોસુમન શાહવિવેચન૭૭
ગદ્યકાર : નર્મદના ગદ્યપદ્યની તપાસના ત્રણ મુદ્દાચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૮૧
ગદ્યકાર : ગુજરાતી ગદ્યનું પ્રભાતકુમારપાળ દેસાઈવિવેચન૮૩
ગદ્યકાર : શુદ્ધ સાહિત્યિક મુદ્રા ઉપસાવતા નર્મદના નિબંધોપ્રવીણ દરજીવિવેચન૯૫
ગદ્યકાર : નર્મદનું વિવેચનકાર્ય: ટીકાવિદ્યાનો પ્રારંભરમણલાલ જોશીવિવેચન૧૦૨
ગદ્યકાર : નાટ્યકાર કે નાટ્યવિષય વ્યક્તિત્વ?જશવંત ઠાકરવિવેચન૧૦૮
ગદ્યકાર : નર્મદના નામનો સિક્કો ધરાવતા શાસ્ત્રગ્રંથોજયંત કોઠારીવિવેચન૧૧૩
ગદ્યકાર : સમગ્ર દર્શનઅનંતરાય રાવળઅધ્યક્ષીય સમાપન૧૩૦
પત્રકાર : નિર્ભીક પત્રકારત્વનીરુભાઈ દેસાઈવિવેચન૧૩૭
પત્રકાર : પત્રકારત્વનું મોટું અર્પણહરીન્દ્ર દવેવિવેચન૧૪૧
પત્રકાર : સુધારક પત્રકારયાસીન દલાલવિવેચન૧૪૬
પત્રકાર : ઉદ્દામ વિચારપત્ર: ‘ડાંડિયો’રતન રુ. માર્શલવિવેચન૧૫૨
સુધારક અને વિચારક : સુધારા સૈન્યનો કડખેદઈશ્વર પેટલીકરવિવેચન૧૫૫
સુધારક અને વિચારક : સુધારક નર્મદ: આજના સંદર્ભેયશવંત ત્રિવેદીવિવેચન૧૬૧
સુધારક અને વિચારક : અખંડ ગુજરાતનો વધૈયોનરોત્તમ પલાણવિવેચન૧૭૨
સુધારક અને વિચારક : નર્મદનો ‘રાજ્યરંગ’ અને ‘ધર્મવિચાર’રમેશ મ. શુક્લવિવેચન૧૭૫
સુધારક અને વિચારક : ચર્ચા: રિવાઇવલ અને રેનેસાં વચ્ચેના જમાનાનીપ્રકાશ ન. શાહવિવેચન૨૦૨
સુધારક અને વિચારક : પુનરુત્થાનયુગનો પ્રવર્તકગુલાબદાસ બ્રોકરઅધ્યક્ષીય સમાપન૨૦૫
ક્રાંતિનેતા નર્મદવાસુદેવ મહેતાઅભ્યાસ૨૧૦
નર્મદની પ્રસ્તુતતાબકુલ ત્રિપાઠીઅભ્યાસ૨૧૮
‘ઝટ ડહોળી નાખો રે મનજળ થંભ થયેલું’ (ક્ષેમુ દિવેટિયાના સંગીતનિર્દેશન હેઠળ સુગમ સંગીતના કલાકારોએ નર્મદનાં ગીતોનો કાર્યક્રમ રજૂ કર્યો હતો તેના સંચાલન વક્તવ્યમાંથી પસંદ કરીને મુકાયેલા અંજલિરૂપ ઉદ્ગારો)રઘુવીર ચૌધરીસ્નેહાંજલિ૨૨૨
૧૯૮૩: ઑક્ટોબર, અંક-૧૦કવિલોક્ધાો મહાકાવ્ય વિશેષાંકભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
મારે તો ચિત્રકાર થવું હતું: ૧શિવકુમાર જોષીનિબંધ
‘ધાડ’ (જયંત ખત્રી): વિવરણ અને અર્થઘટનનરેશ વેદવિવેચન૧૫
બે કવિતા (પંખી મારું ઊડી ગયું, આવશો કઈ ઊગતી બીજે (સ્વ. અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટની સ્મૃતિમાં) )સ્નેહરશ્મિકવિતા૨૬
કેટલું કોમળ હતુંઝરીના ‘ચાંદ’કવિતા૨૭
સેલ્ફ પોર્ટ્રેટચતુર પટેલકવિતા૨૮
બે ગઝલહરેશ લાલકવિતા૩૧
સંકળાવાની વાતબકુલ ત્રિપાઠીલલિતનિબંધ૩૨
માનીતી અણમાનીતી (શિરીષ પંચાલ સંપાદિત, સુરેશ જોષીની વાર્તાઓના સંકલન વિશે)જયંત ગાડીતવિવેચન૩૯
બે વિશેષાંકો (રસિકલાલ પરીખને અંજલિ આપવા માટે તૈયાર કરવામાં આવેલા ‘બુદ્ધિપ્રકાશ’ના સ્મૃતિ વિશેષાંક્ધાું રમેશ ર. દવેએ ‘વિરલ વિદ્વાનનું સાચું તર્પણ’ શીર્ષક નીચે કરેલું અવલોક્ધા; ‘આફ્રિકા અને લોકશાહી’ વિષય પર યુનિવર્સિટીએ યોજેલા પરિસંવાદમાં વક્તાઓ દ્વારા રજૂ થયેલા પેપરોનો સમાવેશ કરતો ‘વિદ્યાપીઠ’નો વિશેષાંક જેનું આ જ શીર્ષક નીચે દિનેશ શુક્લે લખેલું અવલોક્ધા.) (રસિકલાલ પરીખને અંજલિ આપવા માટે તૈયાર કરવામાં આવેલા ‘બુદ્ધિપ્રકાશ’ના સ્મૃતિ વિશેષાંક્ધાું રમેશ ર. દવેએ ‘વિરલ વિદ્વાનનું સાચું તર્પણ’ શીર્ષક નીચે કરેલું અવલોક્ધા; ‘આફ્રિકા અને લોકશાહી’ વિષય પર યુનિવર્સિટીએ યોજેલા પરિસંવાદમાં વક્તાઓ દ્વારા રજૂ થયેલા પેપરોનો સમાવેશ કરતો ‘વિદ્યાપીઠ’નો વિશેષાંક જેનું આ જ શીર્ષક નીચે દિનેશ શુક્લે લખેલું અવલોક્ધા.)‘રમેશ ર. દવે, દિનેશ શુક્લઅવલોક્ધા૪૩
પત્રચર્ચા :સાહિત્યિક અભિલેખાગાર વિશેનરોત્તમ પલાણ,૪૭
પત્રચર્ચા :નરોત્તમ પલાણ અને જયેન્દ્ર ત્રિવેદીના પૂર્વપ્રકાશિત પત્રો વિશેરમેશ ર. દવે૪૮
પત્રચર્ચા :નરોત્તમ પલાણના પત્રનો પ્રતિભાવજયેન્દ્ર ત્રિવેદી૫૦
૧૯૮૩: નવેમ્બર, અંક-૧૧ગીતાંજલિના ગુજરાતી અનુવાદોભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
વિલિયમ ગોલ્ડિંગ અને ‘લોર્ડ ઑફ ધ ફ્લાઈઝ’અનિલા દલાલવિવેચન૧૧
મારે તો ચિત્રકાર થવું હતું: ૨શિવકુમાર જોષીનિબંધ૨૧
એક પત્રપૌલોમી શાહકવિતા૩૪
રમણીક સોમેશ્વરકવિતા૩૬
એક કાવ્યપ્રવીણ દરજીકવિતા૩૭
નથી છેટોકાનજી પટેલકવિતા૩૮
પત્રચર્ચા: ‘વીણા’ અને ‘શરદ’ વાર્ષિકો વિશેબટુકરાય પંડ્યાપત્ર૩૯
‘સરસ્વતીચંદ્ર’, નર્મદાશંકર કે નંદશંકર? - વિશેવી. બી. ગણાત્રાપત્ર૩૯
પુસ્તક્ધાાં શીર્ષક અને નાટક્ધાાં નામ વિશેદિનકર જોષીપત્ર૪૦
નાટ્યલેખકદિગ્દર્શક શિબિરની રોજવહીહરિકૃષ્ણ પાઠક, પરેશ નાયકઅહેવાલ૪૧
૧૯૮૩: ડિસેમ્બર, અંક-૧૨સંસ્કૃત અને અંગ્રેજી (આ લેખક્ધાા પુસ્તક ‘દ્રુમપર્ણ’માંથી)વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદીસંકલિત અંશ
‘દૂરના એ સૂર....’નો રચનાપ્રપંચ (દિગીશ મહેતાના નિબંધસંગ્રહ વિશે)પ્રવીણ દરજીવિવેચન
‘બાહુક’ (ચિનુ મોદીકૃત દીર્ઘકાવ્ય વિશે)સતીશ વ્યાસવિવેચન
ખેતર અને ચહેરા....પ્રજ્ઞા આ. પટેલવાર્તા૧૨
હળધર બલરામની આ કથા (મકરન્દ દવેકૃત નવલકથા ‘માટીનો મહેકતો સાદ’ વિશે)‘પિનાક્ધિા્ દવેવિવેચન૧૫
પ્રતિસાદ, બાબાગાડીપવનકુમાર જૈનકવિતા૨૪
ઢાળમાંકાનજી પટેલકવિતા૨૫
હવેલી જોઉં છુંબેન્યાઝ ધ્રોલવીકવિતા૨૬
બે ગઝલયોગેશ જોષીકવિતા૨૭
નીમભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદીકવિતા૨૮
કવિ શ્રી ઉમાશંકર જોશી: ઈડરથી બામણામણિલાલ હ. પટેલસંસ્મરણ૨૯
અવલોકનીય : (૧) વેદનપટુ કવિસંવિદ્નો ઉઘાડ (ચંદ્રકાન્ત દત્તાણીના કાવ્યસંગ્રહ ‘નિતાન્ત’ વિશે)ભાનુપ્રસાદ પંડ્યાવિવેચન૩૮
અવલોકનીય : (૨) જીવન-મૃત્યુના સંગાથની કથા (ઈલા આરબ મહેતાની નવલકથા ‘અને મૃત્યુ’ વિશે)શ્રદ્ધા ત્રિવેદીવિવેચન૪૧
પત્રચર્ચા : નર્મદની જન્મતારીખ વિશેવી. બી. ગણાત્રાપત્ર૪૫
‘ડાંડિયો’ના પ્રકાશન-પ્રારંભ વિશેદિનકર જોષી,પત્ર૪૭
ગુજરાતીમાં અંગ્રેજી શબ્દોના વપરાશ વિશેસી. આર. પટેલપત્ર૪૮
પુસ્તક્ધાા શીર્ષક વિશેભરત વિંઝુડાપત્ર૫૦
વાર્ષિક લેખ અને લેખકસૂચિસંકલિતસૂચિ૫૮
૧૯૮૪: જાન્યુઆરી, અંક-૧આ પ્રશ્ન સંવેદનશીલ વિચારકો અને કલાકારોને જ સતાવે છેયશવન્ત શુક્લવ્યાખ્યાનઅંશ
(પરિષદના ૩૨મા (સૂરત) અધિવેશનના પ્રમુખપદેથી અપાયેલા વ્યાખ્યાનમાંથી સંકલિત)
કાંચનજંઘા અર્થાત્ ‘ગુડ લક’ભોળાભાઈ પટેલલલિતનિબંધ
લાલ બૂટકમલકુમાર મજુમદાર જ્યોતિ ભાલરીઆવાર્તાનુવાદ૧૨
‘વર્ષાકાલે જલધિજલ....’રમેશ ર. દવેલલિતનિબંધ૨૧
ચાર કાવ્યો (જેને માની અંદર, વળી વળીને કેમ?, ઢળતી રાતે, દરિયો દરિયો)ચંદ્રકાન્ત શેઠકવિતા૨૬
બે કાવ્યો (મુફલિસ, સફેદ વાળનું સ્વાગત)મેઘનાદ હ. ભટ્ટકવિતા૨૮
‘પુરસકાર’મુકુન્દરાય પારાશર્યકવિતા૨૯
તાપીતટે પરિષદપરેશ નાયકઅહેવાલ૩૦
પ્રોફાઈલ ઉમાશંકરનો: ચર્ચા આપણી (સુમન શાહના પુસ્તક ‘ઉમાશંકર સમગ્ર કવિતાના કવિ: એક પ્રોફાઈલ’ વિશે)નરોત્તમ પલાણવિવેચન૩૩
પત્રચર્ચા : નર્મદ અને રાણીના મુસ અંગ્રેજી-ગુજરાતી કોશ વિશેવી. બી. ગણાત્રાપત્ર૩૬
૧૯૮૨-૮૩ની પરિષદ-પ્રવૃત્તિઓજયન્ત પરમારઅહેવાલ૩૭
૧૯૮૪: ફેબ્રુઆરી, અંક-૨એક સંગ્રહનો સર્જકભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
‘બાથટબમાં માછલી’ (લાભશંકર ઠાકરકૃત નાટક ‘બાથટબમાં માછલી’ વિશે)ભરત દવેવિવેચન
અરણ્યની આરપારમણિલાલ હ. પટેલલલિતનિબંધ૧૪
બે પહાડકાવ્યો (પહાડોમાં, ઠેઠ પહાડોથી)ઉશનસ્કવિતા૧૮
બે ગઝલઅમૃત ઘાયલકવિતા૨૦
મક્ધાજીનાં ગાંડાં-ઘેલાંમુકુન્દરાય પારાશર્યકવિતા૨૨
(૧) અમને જે મળ્યા (૨) હરિએ ઝાલ્યો હાથ
મકરસંક્રાન્તિઉશનસ્કવિતા૨૩
એટલે?પન્ના નાયકકવિતા૨૪
શું હશે?પન્ના નાયકકવિતા૨૪
આનંદપ્રદ, સાહિત્યિક ને સાંસ્કૃતિક યાત્રા (પરિષદના ૩૨મા સુરત અધિવેશન વિશે)કૃષ્ણવીર દીક્ષિતઅહેવાલ૨૫
પત્રચર્ચા : પુસ્તક્ધાાં શીર્ષકો વિશેવર્ષા અડાલજાપત્ર૪૩
પત્રચર્ચા : ‘ગીતાંજલિ’ના અનુવાદ વિશેદક્ષા વ્યાસપત્ર૪૫
પત્રચર્ચા : મુસ-રાણીનાકૃત શબ્દકોશ વિશેભોગીલાલ સાંડેસરાપત્ર૪૫
પત્રચર્ચા : નર્મદ સંપાદિત ‘ડાંડિયો’ વિશેવી. બી. ગણાત્રાપત્ર૪૭
૧૯૮૪: માર્ચ, અંક-૩રાજેન્દ્રપર્વ (રાજેન્દ્ર શાહકૃત તમામ કાવ્યરચનાઓના સંચય ‘સંકલિત કવિતા’ના નિમિત્તે)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
હાયડેગર-ઉપનિષદહરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન
છીપ અને મોતીવિલિયમ સારોયાન ગોવિન્દિની શાહનાટ્યાનુવાદ૧૪
અમે, જળપ્રપાત અને પતંગિયુંપ્રવીણ દરજીકવિતા૩૨
એક કાવ્યગિરીન જોષીકવિતા૩૩
અધૂરો હોય પણઆનંદ દેવડીવાલાકવિતા૩૩
સાંજહરિહર જોશીકવિતા૩૪
કવિતાશૈલેષ ટેવાણીકવિતા૩૫
ગામમાં પાછા ફરતાદાન વાઘેલાકવિતા૩૫
‘કાગડો’: એક પ્રતીકાત્મક ફેન્ટસી (ઘનશ્યામ દેસાઈકૃત વાર્તા ‘કાગડો’ વિશે)પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૩૬
અવલોકનીય : (સુમન શાહ સંપાદિત ‘શબ્દસૃષ્ટિ’ વિશે; જયંત ગાડીત, રમણ સોની સંપાદિત ‘અધીત સાત’ વિશે)ભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૪૨
અવલોકનીય :(મોહન પરમારકૃત લઘુનવલ ‘ભેખડ’ વિશે)વિજય શાસ્ત્રીવિવેચન૪૪
પત્રચર્ચા : ગુજરાતીમાં અંગ્રેજી શબ્દપ્રયોગ વિશેવી. બી. ગણાત્રાપત્ર૪૬
૧૯૮૪: એપ્રિલ, અંક-૪છિન્નભિન્ન દેશ અને ભાષા-સાહિત્યભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
ગીતમાં વૃત્તનો પ્રયોગ અને સાંપ્રત ગુજરાતી ગીતોભાનુપ્રસાદ પંડ્યાવિવેચન
લુઈતનો મોહ :(‘અસમીયા ગલ્પસંચયન’માંથી)સુપ્રભા ગોસ્વામી ભોળાભાઈ પટેલવાર્તાનુવાદ૧૧
બે ગઝલમનહર મોદીકવિતા૧૯
ચાંદરણુંપાર્થ મહાબાહુકવિતા૨૦
ચાર કાવ્યો (માણહ, મોસમ, વસ્તી, છાપરા હેઠે)બારીન મહેતાકવિતા૨૧
સંદિગ્ધતાનો કળાબોધ (કિશોર જાદવના વાર્તાસંગ્રહ ‘છદ્મવેશ’ વિશે)પ્રવીણ દરજીવિવેચન૨૪
શ્રદ્ધેય સંશોધન, સમર્થ વિવેચન (રમેશ મ. શુક્લકૃત ‘કલાપી અને સંચિત: કલાપીનાં જીવન અને કવનમાં સંચિતનું પ્રદાન’ વિશે)ધીરેન્દ્ર મહેતાવિવેચન૨૯
અવલોકનીય : (યોસેફ મેકવાનના કાવ્યસંગ્રહ ‘સૂરજનો હાથ’ તથા માણેકલાલ પટેલના મહાનિબંધ ‘ગુજરાતી નવલકથામાં ‘લગ્ન અને કુટુંબજીવનનાં આલેખનો’ વિશે)જયંત કોઠારીવિવેચન૩૭
અવલોકનીય: (રાધેશ્યામ શર્માકૃત વિવેચનસંગ્રહ ‘કવિતાની કળા’ વિશે)હરીશ વિ. પંડિતવિવેચન૩૯
અવલોકનીય: (કૈલાસ પંડિતના ગઝલસંગ્રહ ‘દ્વિધા’ વિશે)હર્ષદ ત્રિવેદીવિવેચન૪૪
પત્રચર્ચા : ‘જંઘા’ શબ્દ વિશેઈશ્વરભાઈ જી. પટેલપત્ર૪૮
પત્રચર્ચા : નરસિંહકૃત ‘નિરમલિ જ્યોત ધરે’ વિશેરજની કે. દીક્ષિતપત્ર૪૮
૧૯૮૪: મે, અંક-૫કવિતા સાથેભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
રામનારાયણ પાઠક્ધાી પિંગલ-પ્રતિભાચિમનલાલ ત્રિવેદીવિવેચન
ફિનોમિનોલૉજી અને માનવ-અસ્તિત્વની સંરચનાઓસુમન શાહવિવેચન૧૧
એક અભિભાષણ (કટકમાં વિષુવમિલનના ૩૫મા અધિવેશનમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકેનું વક્તવ્ય)ભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૨૦
પોળોના પહાડોમાં: બાર સૉનેટમણિલાલ હ. પટેલકવિતા૨૫
ક્યાંની બારી ફટાક ઊઘડી?ચંદ્રકાન્ત શેઠકવિતા૩૧
મને ઊંઘ આવી રહી છે હવે તોગની દહીંવાળાકવિતા૩૧
ત્રણ કાવ્યો (કરફ્યૂ, બે નેત્રો, ચંદ્ર)કિસન સોસાકવિતા૩૨
‘હાજાર ચુરાશિર મા’: એક પરિચય (મહાશ્વેતા દેવીકૃત નવલકથા વિશે)અનિલા દલાલવિવેચન૩૫
‘અર્ધસત્ય’ (ગોવિંદ નિહલાનીકૃત કલાફિલ્મ વિશે)ભરત દવેફિલ્મવિવેચન૪૩
અવલોકનીય : (મુકુન્દરાય પારાશર્યકૃત ‘મારાં મોટીબા અને બીજી સત્યકથાઓ’, રામચંદ્ર પટેલની નવલકથા ‘સ્વર્ગનો અગ્નિ’ તથા દીપક મહેતાસંપાદિત નિબંધસંચય ‘માતૃવંદના’ વિશે)જયંત કોઠારીવિવેચન૪૬
‘પદ્મા વિનાના દેશમાં’ (મણિલાલ હ. પટેલના કાવ્યસંગ્રહ વિશે)એમ. આઈ. પટેલવિવેચન૪૯
પત્રચર્ચા : ‘જંઘા’ શબ્દ વિશેસતીશ કાલેલકરપત્ર૫૩
નરસિંહકૃત નિરમલિ જ્યોત ધરે વિશેભોગીલાલ સાંડેસરાપત્ર૫૩
૧૯૮૪: જૂન અંક-૬એક લીજંડ નામે એસ. આર. ભટ્ટભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીયશ્રદ્ધાંજલિ
‘શર્વિલક’: રસિકભાઈના નાટક તરીકેજયંત કોઠારીવિવેચન
લગ્ન-શતાબ્દી (રવીન્દ્રનાથ વિશે લખાયેલાં અનેક પુસ્તકો અને ખાસ તો શ્રી સ્નેહમય સિંહાના લેખને આધારે)શિવકુમાર જોષીચરિત્રનિબંધ૧૫
દડોદિગીશ મહેતાએકાંકી૨૨
કુમાઉંના પહાડોમાં સૉનેટ-પંચક(નૈનીતાલમાં એક રાત, એક નિશીથ ભીંસ.... અને, પહાડોના ગોત્રમાં, સ્તન્યમય ચૈતન્યમાં, કેન્દ્રદર્શનની ઉપલબ્ધિ)ઉશનસ્કવિતા૨૮
સ્વસ્તુતિપ્રાણજીવન મહેતાકવિતા૩૧
બે ગઝલમંગળ રાઠોડકવિતા૩૧
ત્રણ કાવ્યો (સવારે, ઝાકળ જેવું, એક દિવસ: એક શહેર)ફિલિપ ક્લાર્કકવિતા૩૨
કવિ ડિલન ટૉમસ: ત્રીશમે વર્ષેસન્તપ્રસાદ ભટ્ટવિવેચન૩૩
અવલોકનીય :
પ્રીતનું ધીંગું ગાન (વિનોદ જોશીના કાવ્યસંગ્રહ ‘પરંતુ’ વિશે)પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટવિવેચન૪૩
એ નરસિંહની રચનાઓ હોવાનો સંભવ કેટલો? (રતિલાલ વિ. દવે સંપાદિત ‘નરસિંહ મહેતાનાં પદ (અપ્રકાશિત)’ વિશે)શિવલાલ જેસલપુરાવિવેચન૪૭
પત્રચર્ચા : અંધ હસ્તિન્યાય વિ. અહમનો ઓડકારવી. બી. ગણાત્રાપત્ર૫૨
પત્રચર્ચા :‘નિરમલિ જ્યોત’ પદનું અર્થઘટનહરિવલ્લભ ભાયાણીપત્ર૫૨
પત્રચર્ચા :‘જંઘા’ શબ્દના અર્થ અંગેજગદીપ દવેપત્ર૫૪
પત્રચર્ચા :‘કાંચનજંઘા’હરિવલ્લભ ભાયાણીપત્ર૫૪
પત્રચર્ચા :‘૧૯૮૩માંનરસિંહનીપંચજન્મશતાબ્દી?’નરોત્તમ પલાણપત્ર૫૫
પત્રચર્ચા :મણિલાલ હ. પટેલકૃત કાવ્યસંગ્રહ ‘પદ્મા વિનાના દેશમાં’ના વિવેચન વિશેપત્ર
પત્રચર્ચા :ભરત વિંઝુડાપત્ર૫૬
પત્રચર્ચા :પુસ્તક્ધાાં સમાન શીર્ષકો વિશેભાનુશંકર ઓ. વ્યાસપત્ર૫૭
૧૯૮૪: જુલાઈ, અંક-૭પુણ્યનો વેપારભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
સ્નેહની દુનિયા (સ્નેહરશ્મિકૃત આત્મકથા ‘મારી દુનિયા’ની ટૂંક સમયમાં પ્રગટ થનાર બીજી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના)ચંદ્રકાન્ત શેઠવિવેચન
‘ગુજરાતની લોકકથાઓ’ પર નજર નાંખતાં (જોરાવરસિંહ જાદવ સંપાદિત ‘ગુજરાતી લોકકથાઓ’ વિશે)ક્ધાુભાઈ જાનીવિવેચન૧૩
વેંત છેટી મહાનતાસુભાષ શાહનવલકથા-અંશ૨૫
સામાન્યમાં અસામાન્ય (માર્સલ પ્રૂસ્તની નવલકથા ઉપર આધારિત લૂઈસ સિમ્પસનની કાવ્યરચના ‘અ રિમેમ્બ્રન્સ ઑફ થિન્ગ્ઝ પાસ્ટ’નો સાનુવાદ આસ્વાદ)ભાનુશંકર ઓ. વ્યાસવિવેચન૩૪
હાઈકુસ્નેહરશ્મિકવિતા૩૮
બે ગઝલ (છાંયો છે, એકલો)ભગવતીકુમાર શર્માકવિતા૩૮
જરાફતઅમૃત ઘાયલકવિતા૩૯
બે ગઝલજયન્ત વસોયાકવિતા૩૯
શુક સારિ સંવાદ (મૂળ બંગાળી પાઠ સાથે)બાઉલ ગાન - અનુ. રાજેન્દ્ર શાહકવિતા૪૧
ત્રણ લઘુકથાઓ : વળાંકરમેશ ત્રિવેદીલઘુકથા૪૨
ત્રણ લઘુકથાઓ :પુનરપિઇજ્જતકુમાર ત્રિવેદીલઘુકથા૪૩
ત્રણ લઘુકથાઓ :ખંડેરજનક ત્રિવેદીલઘુકથા૪૪
પત્રચર્ચા: અનુભવ અને વિચાર (૧૩મી મેના દિવસે ‘ચર્ચાપત્રી પરિષદ ગુજરાત’ પ્રથમ અધિવેશનમાં રજૂ થયેલો નિબંધ)નરોત્તમ પલાણવિવેચન૪૬
નરસિંહ મહેતાના પદની અર્થચર્ચાભોગીલાલ સાંડેસરાપત્ર૫૧
નરસિંહનું (?) પદ ‘નિરમલિ જ્યોત્ય’નરોત્તમ પલાણપત્ર૫૨
૧૯૮૪: અંક-૮: ઑગસ્ટઉપેક્ષિત સાહિત્યસ્વરૂપોભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
ટાગોરની અપૂર્વ પ્રતિભાનું પ્રથમ દર્શન : ટાગોરનાં કાવ્યોમાંનગીનદાસ પારેખવિવેચન
અંતિમ શ્વાસ (તુર્કી સૈન્ય દ્વારા નાલંદાના થયેલા નાશ અંગેની તિબ્બતી હસ્તપ્રતના આધાર પર લખાયેલો વૃત્તાંત)સુકુમાર દત્ત -અનુ. હરિવલ્લભ ભાયાણીવૃત્તાંત૧૨
આજના સાહિત્યની લોકાભિમુખતારવીન્દ્ર પારેખવિવેચન૧૪
ટૉયોટોસુમન શાહવાર્તા૨૧
શિખંડી (વૃત્તબદ્ધ દીર્ઘ ખંડકાવ્યનો એક અંશ)વિનોદ જોશીકવિતા૨૯
આંખની પાછળ આંખને.....ચંદ્રકાન્ત શેઠકવિતા૩૧
કાન્તાગૌરીપ્રીતિ સેનગુપ્તાકવિતા૩૨
ગોતી લાવીશધીરેન્દ્ર મહેતાકવિતા૩૨
તળાજાની ટેકરીહરિકૃષ્ણ પાઠકકવિતા૩૩
‘હોવું ન હોવું’નું ગાનયોસેફ મેકવાનકવિતા૩૩
સપનાંપુરાણદીપક ત્રિવેદી ‘દીપ’કવિતા૩૪
બે કાવ્યો: (આજે, સમાંતર)મંગળ રાઠોડકવિતા૩૫
ચાલો ત્યારેનંદકુમાર પાઠકકવિતા૩૫
‘એ સ્ટ્રીટકાર નેમ્ડ ડિઝાયર’ (અમેરિક્ધા નાટ્યકાર ટેનેસી વિલિયમના આ શીર્ષક ધરાવતા નાટક વિશેના, ચં.ચી. મહેતાના ભૂલ ભરેલા લખાણ વિશે)પાર્થ મહાબાહુવિવેચન૩૬
અવલોકનીય : સંચેતના (રાધેશ્યામ શર્માકૃત કાવ્યસંગ્રહ ‘સંચેતના’ વિશે)વિજય શાસ્ત્રીવિવેચન૪૩
પત્રચર્ચા : ‘ગુજરાતની લોકકથાઓ’ વિશેહરિકૃષ્ણ પાઠક,પત્ર૪૬
‘પરબ’ જુલાઈ ૧૯૮૪ના અંકમાંના અગ્રલેખ પુણ્યનો વેપાર વિશેપદ્મકાન્ત શાહપત્ર૪૬
નરસિંહકૃત ‘નિરમલિ જ્યોત્ય’ વિશેરજની કે. દીક્ષિતપત્ર૪૭
૧૯૮૪: સપ્ટેમ્બર, અંક-૯આપણે શું જીવીએ છીએ જ ઓછું?ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
આ વાદ્યને કરુણગાન વિશેષ ભાવેસુસ્મિતા મ્હેડવિવેચન
લઘુકથામાં ક્ષુદ્ર સ્થિતિસંયોગ (‘ગુજરાતી પ્રતિનિધિ લઘુકથાઓ’ની પ્રસ્તાવના)મોહનલાલ પટેલવિવેચન૧૧
મૌનમોહનલાલ પટેલલઘુકથા૧૪
અંતરાલઅંજલિ ખાંડવાળાવાર્તા૧૬
પુર:સંધાનરાજેન્દ્ર શુક્લકવિતા૨૦
પાંચ કાવ્યો (વૃંદાવન ગાર્ડન, પક્ષીતીર્થ (તીરુકલુ કુન્ડરમ્), ક્ધયાકુમારી, મહાબલિપુરમ્, શ્રવણબેલગોડા)ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાકવિતા૨૧
ગઝલભરત યાજ્ઞિકકવિતા૨૩
પરિચય અને પરકમ્મા (રમેશ ર. દવેની લઘુનવલ ‘પૃથિવી’ની પ્રસ્તાવના)રઘુવીર ચૌધરીવિવેચન૨૪
‘ગુજરાતની લોકકથાઓ’ એક અવલોક્ધા (જોરાવરસિંહ જાદવ સંપાદિત પુસ્તક વિશે)ખોડીદાસ પરમારવિવેચન૩૦
પત્રચર્ચા: ઉપરોક્ત અવલોક્ધાના પ્રતિભાવ રૂપે લોકસાહિત્યનું આલેખન અને સંપાદન કેટલાક મુદ્દાનરોત્તમ પલાણપત્ર૩૬
પત્રચર્ચા : લોકસાહિત્યહસુ યાજ્ઞિકપત્ર૩૯
પત્રચર્ચા: ફૂલની સામે તોપદુલેરાય કારાણીપત્ર૪૩
પત્રચર્ચા: વાંકદેખા વિવેચનની પરાકાષ્ઠારતિકુમાર વ્યાસ, ખોડીદાસ પરમાર, ધીરજલાલ પટેલ, જયકર જોશી, કિરણ પરમાર, રામકુમાર રાજપ્રિયપત્ર૪૬
પત્રચર્ચા: આશા છે કેરમેશ ર. દવેપત્ર૫૦
ગુજરાતીમાં શાસ્ત્રીય શબ્દકોશનુંસ્વપ્નરઘુવીર ચૌધરીઅહેવાલ૫૨
૧૯૮૪: ઑક્ટોબર, અંક-૧૦અંધ કવિની સૂર્યોપાસના (જાપાની ચિત્રકાર સિમોમોરા તાન્ઝાનની કલાકૃતિ: ‘બ્લાઇન્ડ પોએટ વર્શિપિંગ ધ સન’ વિશે)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
રસદર્શનની બે પદ્ધતિઓ (નરસિંહરાવની સવાશતાબ્દી નિમિત્તે ભૃગુરાય અંજારિયા સંપાદિત ‘કવિતાવિચાર’માંથી)નરસિંહરાવ દીવેટિયાવિવેચન
ઇડિપસકથા અને ઇડિપસગ્રંથિ (આધુનિક સંશોધન અનુસાર પુનર્વિચારણા) (વિલિયમ લેસાના ‘ટેયલ્ઝ ફ્રોમ ઉલિથિ એટોલ’ (૧૯૬૧) પુસ્તકમાંથી ‘ઓન ધ સિમ્બોલિઝમ ઑવ ઇડિપસ’ જે એલાન ડંડિશના ‘ધ સ્ટડી ઑવ ફોક્લોર’માં ઉદ્ધૃત કરાયો છે. તેનો અને ડંડિશનાં તારણોના પ્રાય: અનુવાદના અંતે પાલિ જાતકકથાનો અનુવાદ છે.)હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન
ચંડીદાસ પ્રસંગે (વૈષ્ણવ કવિ ચંડીદાસના ગામ નાન્નુરના પ્રવાસના અનુભવો)ભોળાભાઈ પટેલપ્રવાસનિબંધ૧૩
બંકુબાબુના મિત્ર સત્યજિત રાય,અનુ. ભરત પાઠકચરિત્ર૨૦
દિવંગત હે પ્રિય: સાત સૉનેટો (અવર ભુવને યાત્રા, તારા વિના દિન, શર્વરી, થલસમય ના, શૂન્યે, ગુંજારવે, હું તિરોહિત)રાજેન્દ્ર શાહકવિતા૩૨
સ્વપ્નવત્પન્ના નાયકકવિતા૩૫
સાત રંગનું પતંગિયુંલાલજી કાનપરિયાકવિતા૩૬
આ સરળ નથી: ટીકા-નિંદા છોડવાનુંદિનકર દેસાઈ ‘વિશ્વબંધુ’હાસ્યનિબંધ૩૭
અવલોકનીય :‘બીજું કોઈ નથી’ઇન્દ્રવદન છાયાવિવેચન૪૨
‘એક ભલો માણસ’ (વીનેશ અંતાણી અને ધીરુબહેન પટેલની અનુક્રમે આ શીર્ષક્ધાી નવલકથા અને લઘુનવલ વિશે)ઇન્દ્રવદન છાયાવિવેચન૪૪
ભાવક માટે લખાતું વિવેચન (યશવંત શુક્લના વિવેચનસંગ્રહ ‘ઉપલબ્ધિ’ વિશે.)નરોત્તમ પલાણવિવેચન૪૬
પત્રચર્ચા : ગુરુદેવનાં કાવ્યો: મામૂલી સરતચૂકવી. બી. ગણાત્રાપત્ર૪૯
‘પરબ’ સપ્ટેમ્બર સંપાદકીય વિશેજયેન્દ્ર ત્રિવેદીપત્ર૫૦
‘શુક-સારિ સંવાદ’ સંદર્ભેહરિવલ્લભ ભાયાણીપત્ર૫૦
૧૯૮૪: નવેમ્બર, અંક-૧૧સ્નેહરશ્મિની સકલ કવિતાભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
આ વર્ષના સાહિત્યના નોબેલ પારિતોષિક વિજેતા યારોસ્લાવ સાઈફર્તપ્રીતિ સેનગુપ્તાવિવેચન
સંગીતની ભાષા અને તેના અર્થહસુ યાજ્ઞિકકલાવિવેચન
અતીતના ઓગળતા અવસાદની કથા (સુનીલ ગંગોપાધ્યાયકૃત નવલકથા ‘અરણ્યમાં દિનરાત’ વિશે)ક્ધાુ ખડદિયાવિવેચન૧૬
‘વન હંડ્રેડ યર્ઝ ઑવ સૉલિટ્યુડ’ અને એક ગુજરાતી લોકગીત (લાલ નવટાંકી)હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન૨૪
લખાતી નવલકથા ‘વૈદેહી’નો એક અંશશિરીષ પંચાલનવલકથાંશ૨૫
બે ગઝલ: અનંગલીલા, શાપિત શહેરવીરુ પુરોહિતકવિતા૩૩
કેદરવીન્દ્ર પારેખકવિતા૩૪
એક ગઝલબટુકરાય પંડ્યાકવિતા૩૪
રહેઆહમદ મકરાણીકવિતા૩૪
ન્યુક્લિયરયુગનું રાષ્ટ્રગીતબળવંત નાયકકવિતા૩૫
એક હઝલબટુકરાય પંડ્યાકવિતા૩૫
બે વિરહાનુભૂતિ (ડિસેમ્બરની રાત, અમાવાસ્યા)અરવિંદ ભટ્ટકવિતા૩૫
બે ગઝલહેમેન શાહકવિતા૩૬
અવલોકનીય :સંસ્કૃતિ દ્વારા કવિતા ભણી (વાડીલાલ ડગલીકૃત નિબંધસંગ્રહ ‘કવિતા ભણી’ વિશે.)રાધેશ્યામ શર્માવિવેચન૩૭
રઘુવીરનું વચલું ફળિયું (રઘુવીર ચૌધરીકૃત નવલકથા ‘વચલું ફળિયું’ વિશે)મેઘનાદ હ. ભટ્ટવિવેચન૪૧
પત્રચર્ચા : ‘ભગ્નહૃદય’ વિશેની સરતચૂક વિશેનગીનદાસ પારેખપત્ર૪૬
ઈ.૧૮૬૭ પૂર્વે પ્રકાશિત ગુજરાતી ગ્રંથો વિશેદીપક મહેતાપત્ર૪૬
‘સ્તનધડક શાં હાલતાં સુપ્તવારિ’ વિશેસુધીર દેસાઈપત્ર૪૯
નરસિંહ મહેતાનાં પદ વિશેરતિલાલ વી. દવેપત્ર૫૧
૧૯૮૪: ડિસેમ્બર, અંક-૧૨ પરબનાં પચીસ વરસભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
અનુવાદ: સ્વરૂપ, પ્રયોજન અને પ્રકાર વિશેહરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન
અજિત ઠાકોર અને રાધેશ્યામ શર્માને નિમિત્તે (અજિત ઠાકોરના કાવ્ય ‘મધરાતે’ના રાધેશ્યામ શર્માકૃત આસ્વાદ સંદર્ભે)ભાલચંદ્રવિવેચન૧૩
સાત ભાઈ ચંપાભોળાભાઈ પટેલલલિતનિબંધ૨૧
ફરતા વિસામાનંદકુમાર પાઠકકવિતા૨૫
કોણ આ ચાલતું ?નલિન રાવળકવિતા૨૫
હવેનીતિન વડગામાકવિતા૨૬
૧૯મા વર્ષપલ્લવ દેસાઈકવિતા૨૭
રચાતી આવતી કવિતા વિશેમણિલાલ હ. પટેલવિવેચન૨૯
અવલોકનીય : નરસિંહ મહેતા : આસ્વાદ અને સ્વાધ્યાય (રઘુવીર ચૌધરી સંપાદિત ‘નરસિંહ મહેતા: આસ્વાદ અને સ્વાધ્યાય’ વિશે)હરીશ વિ. પંડિતપત્ર૩૬
અવલોકનીય : ‘તૂટેલો સમય’ના સંધાતા શેરોમાં (રાજેશ વ્યાસકૃત કાવ્યસંગ્રહ ‘તૂટેલો સમય’ વિશે)યોસેફ મેકવાનપત્ર૩૯
પત્રચર્ચા : કાપડાંની કસ કોણે તોડી?નરોત્તમ પલાણપત્ર૪૩
લીલા રાય કે મજુમદાર!યોગેન્દ્ર વિ. ભટ્ટપત્ર૪૫
આપણી ૐચ્હ્રડ્ડ અને ર્િંચ્હ્રડ્ડભાનુશંકર ઓ. વ્યાસપત્ર૪૫
‘મામેરું’ અને ‘ઝારી’ કેટલાક શબ્દોરજની કે. દીક્ષિતપત્ર૪૭
જોડણીવિવાદવી. બી. ગણાત્રાપત્ર૫૧
ગુ.સા.નો ઇતિહાસ: ૨ અને પ્રાણનાથજીલલિત પ્રણામી, ‘પારસ’ પંડ્યાપત્ર૫૩
વાર્ષિક લેખ-લેખકસૂચિસંકલિતસૂચિ૬૦
૧૯૮૫: જાન્યુઆરી, અંક-૧કાલેલકર ગ્રંથાવલિભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
નગાધિરાજ (કાલેલકર જન્મશતી વિશેષાંગ)કાકા કાલેલકરપ્રવાસનિબંધ
ઝાક દેરિદા અને વિનિર્મિતિચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન
ઇંદુભાઈ ગાયબઅંજલિ ખાંડવાળાવાર્તા૧૭
માઝુલીભોળાભાઈ પટેલપ્રવાસનિબંધ૨૨
બલાકા: ૪૩રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર -રાજેન્દ્ર શાહકાવ્યાનુવાદ૩૨
અજાણ્યા ભાવપ્રીતિ સેનગુપ્તાકવિતા૩૩
અને આપણેજમિયત પંડ્યાકવિતા૩૪
...કોઈ સ્મરણ ઉપરપંથી પાલનપુરીકવિતા૩૫
બે ગઝલ (એક કાંકરી, સૂર્યવંશી દેશમાં)કિસન સોસાકવિતા૩૫
ભુજ શહેર સ્થળમાં: એક વૃત્તાંતધીરેન્દ્ર મહેતાકવિતા૩૭
મૃત્યુ, દૃષ્ટિપારનું જીવન (રિલ્કેની કવિતા વિશે) ભાનુશંકર ઓ. વ્યાસવિવેચન૩૯
અવલોકનીય : ‘સેતુ’ અને ‘અ કોમન પોઅટિક ફૉર ઇન્ડિયન લિટરેચર્સ’દિગીશ મહેતાવિવેચન૪૫
અવલોકનીય : નવજાતક (સુનિલ ગંગોપાધ્યાયકૃત અને પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ અનૂદિત નવલકથા ‘નવજાતક’ વિશે)વિજય શાસ્ત્રીગ્રંથાવલોકન૪૮
પત્રચર્ચા : ‘પીપળ પાન પડંતાં’હરિવલ્લભ ભાયાણીપત્ર૫૧
‘કસણ’રજની કે. દીક્ષિતપત્ર૫૧
સાહિત્યકૃતિઓને ઇનામોમુગટલાલ બાવીસીપત્ર૫૩
‘નરસિંહ મહેતાનાં પદ (અપ્રકાશિત)’ વિશેશિવલાલ જેસલપુરાપત્ર૫૪
‘લીજન્ડ’ નહીં ‘લેજન્ડ’સતીશ કાલેલકરપત્ર૫૫
૧૯૮૫: ફેબ્રુઆરી, અંક-૨પરિચય પુસ્તિકાભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
ચિંચવડના પથરા (કાકાસાહેબ કાલેલકર જન્મશતી વિશેષાંગ)કાકા કાલેલકરપ્રવાસનિબંધ
આધુનિક ક્ધનડ નવલકથા ‘સંસ્કાર’ (યુ. આર. અનંતમૂર્તિકૃત નવલકથા ‘સંસ્કાર’ વિશે)રઘુવીર ચૌધરીવિવેચન
નવલિકાની કલા: રૂપ, સંરચના, ટેકનિકસુમન શાહવિવેચન૧૪
ખેલઉત્પલ ભાયાણીવાર્તા૨૩
સ્તવનસ્થલીહરીશ મીનાશ્રુકવિતા૨૫
સર્જન વિશેવર્ષા અડાલજાવિવેચન૩૮
‘દર્શક’નું ઇતિહાસદર્શન(લોકભારતીમાં બોલાયેલું)નરોત્તમ પલાણવિવેચન૪૨
અવલોકનીય : (પ્રવીણા કે. પટેલકૃત ‘શ્રી અરવિંદનો ગુજરાતી સાહિત્ય પર પ્રભાવ’ વિશે)હરીશ વી. પંડિતગ્રંથાવલોકન૪૫
પત્રચર્ચા : ‘નવા નાકે દિવાળી’ વિશેવિજય શાસ્ત્રી,પત્ર૪૭
સંગીતકલા વિશેબટુકરાય પંડ્યાપત્ર૪૭
રતનપુરમાં રેલાયેલી જ્ઞાનવસંતજયન્ત પરમારઅહેવાલ૪૯
વધુ એક સોપાનકુમારપાળ દેસાઈસ્વાગતવક્તવ્ય૫૮
૧૯૮૫: માર્ચ, અંક-૩‘સંસ્કૃતિ’ પૂર્ણાહુતિ વિશેષાંકભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
વેળગંગા અથવા સીતાનહાણી (કાલેલકર જન્મશતાબ્દી વિશેષાંગ)કાકા કાલેલકરપ્રવાસનિબંધ
‘સંસ્કૃતિ’ વિદાય માગે છેઉમાશંકર જોશીવિદાયવચનો
કવિ રવીન્દ્રનાથની એક અંતરંગ છવિ (મૈત્રેયી દેવીકૃત અને નગીનદાસ પારેખ અનૂદિત રવીન્દ્ર સ્મરણકથા ‘સ્વર્ગની લગોલગ’નો પ્રાસ્તાવિક લેખ)ભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૧૫
અમેરિકાના એક નવા વાર્તાકાર રેમન્ડ કાર્વરપ્રીતિ સેનગુપ્તાવિવેચન૨૫
બીજી એક વાત : રેમન્ડ કાર્વરપ્રીતિ સેનગુપ્તાવાર્તાનુવાદ૨૮
ધવલ મંગલપ્રદ્યુમ્નવિજયજીલલિત ગદ્ય૩૨
અગિયાર અછાંદસ કાવ્યોપ્રદીપ ખાંડવાળાકવિતા૩૩
અનુગ્રહરાજેન્દ્ર શાહકવિતા૩૬
ગઝલશરદ વૈદ્યકવિતા૩૬
કર્મનો કોરો સિદ્ધાંતજયેન્દ્ર ત્રિવેદીલલિત ગદ્ય૩૭
અવલોકનીય : સજગ ચેતનાના પ્રહરીની સમાજચર્યા (જયંત પંડ્યાના નિબંધસંગ્રહ ‘શબ્દવેધ’ વિશે)રમેશ ર. દવેવિવેચન૪૦
પત્રચર્ચા : પરિચય પુસ્તિકા વિશેવાડીલાલ ડગલીપત્ર૪૬
સંગીતકલા વિશેહસુ યાજ્ઞિકપત્ર૪૬
સાહિત્યકૃતિઓને ઇનામોનવનીત શાહપત્ર૪૭
સાહિત્યિક દાણચોરી?નવનિધ શુક્લપત્ર૪૮
૧૯૮૫: એપ્રિલ-મે, અંક-૪-૫ જ્ઞાનસત્ર (રતનપુર) વિશેષાંકઆ વિશેષાંકભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
સ્વાગતપ્રવચનહરિસિંહ ચાવડા, પુષ્પાવતી ચાવડાપ્રવચન
લઘુનવલ : સંતુલનનું રૂપનરેશ વેદવિવેચન
લઘુનવલધીરેન્દ્ર મહેતાવિવેચન૧૬
લઘુનવલહેમંત દેસાઈવિવેચન૨૧
લઘુનવલ: એક લાઘવસિદ્ધ નકશીકામબટુક દલીચાવિવેચન૨૩
સંવિધાનકળા અને સાંપ્રત ગુજરાતી લઘુનવલ: એક દૃષ્ટિપાતભાનુપ્રસાદ પંડ્યાવિવેચન૨૯
‘સમયદ્વીપ’નો સંઘર્ષનીતિન વડગામાવિવેચન૩૮
સમયના બે ટાપુ પર વિચરતી લઘુનવલ (ભગવતીકુમાર શર્માકૃત લઘુનવલ સમયદ્વીપ વિશે)વિનાયક રાવલવિવેચન૪૫
પ્રો. ઠાકોરપ્રણીત ‘વિચાર’ કાવ્યકૃતિમાં અને કથાકૃતિમાંહર્ષદ ત્રિવેદી ‘પ્રાસન્નેય’વિવેચન૫૪
બ.ક.ઠા.ની ટૂંકી વાર્તાઓ : એક પુનર્મૂલ્યાંક્ધાનરોત્તમ પલાણવિવેચન૬૧
કવિ બ.ક.ઠાકોરનું પુનર્મૂલ્યાંક્ધાદિનકર દેસાઈ ‘વિશ્વબંધુ’વિવેચન૬૫
સમૂહમાધ્યમ અને સાહિત્યકેતન મહેતાવિવેચન૬૮
લોકસંપર્કનાં દૃશ્યશ્રાવ્ય માધ્યમવસુબહેનવિવેચન૭૦
દૃશ્યશ્રાવ્ય માધ્યમો અને સાહિત્યજયાનંદ જોષીવિવેચન૭૪
દૃશ્યશ્રાવ્ય માધ્યમોમાં આકાશવાણી અને દૂરદર્શનભાલ મલજીવિવેચન૭૯
દૃશ્યશ્રાવ્ય માધ્યમો અને સાહિત્યવૈદ્ય ધીરેન્દ્ર મહેતા ‘મુગ્ધ’વિવેચન૮૬
સાહિત્ય અને દૃશ્યશ્રાવ્ય કલામાધ્યમોરમેશ ર. દવેવિવેચન૯૨
‘મૃગયા’ પોતાપણાને વધુ એક વળ (જયન્ત પાઠક્ધાા કાવ્યસંગ્રહ ‘મૃગયા’ વિશે)ઉશનસ્વિવેચન૯૬
પત્રચર્ચા : ગીતાંજલિના બાર અનુવાદોનરોત્તમ પલાણ,પત્ર૧૦૫
પરિચય પુસ્તિકા વિશે સંગીતકલા વિશેજી. ટી. જાનીપત્ર૧૦૬
‘એક રાજા હતો’ ગઝલ વિશેબટુકરાય પંડ્યાપત્ર૧૦૭
સંગીતકલા વિશેલલિત ત્રિવેદીપત્ર૧૦૮
લઘુનગલ વિશેબાલકૃષ્ણ ગોરપત્ર૧૧૦
પત્રચર્ચાહરિલાલ ઠક્કરપત્ર૧૧૦
૧૯૮૫: જૂન, અંક-૬બે દિવંગત સાહિત્યકાર (મુકુંદરાય પારાશર્ય અને શેખાદમ આબુવાલા વિશે)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
આક્કા (કાલેલકર જન્મશતી વિશેષાંગ)કાકા કાલેલકરચરિત્રનિબંધ
આદમથી શેખાદમ સુધીજયન્ત પરમારવિવેચન
મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસલેખનને આહ્વાન: ૧ (જૈન સાહિત્ય અને સર્જકો વિશે)જયંત કોઠારીવિવેચન૧૩
ઉમાશંકરની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓભોળાભાઈ પટેલવિવેચન૨૨
પ્રથમ પ્રણયોદ્ગાર અને કાવ્યોદ્ગારપાબ્લો નેરુદા અનુ. ધીરુભાઈ ઠાકરસંસ્મરણ૩૬
સ્પ્લિટલાભશંકર ઠાકરકવિતા૪૦
લઘરાનેલાભશંકર ઠાકરકવિતા૪૧
રાતની રાહયજ્ઞેશ દવેકવિતા૪૨
હારયજ્ઞેશ દવેકવિતા૪૩
વર્ષાનુભૂતિની એક પળરમણીક સોમેશ્વરકવિતા૪૫
મેઘદૂત એક આસ્વાદચી. ના. પટેલવિવેચન૪૬
અવલોકનીય: કૂકડાની કામેચ્છા જેવો સૂર્ય લાલ (યજ્ઞેશ દવેના કાવ્યસંગ્રહ ‘જળની આંખે’ વિશે)લાભશંકર ઠાકરવિવેચન૫૧
પત્રચર્ચા : ગુજરાતની લોકકથાના આદ્ય સંગ્રાહક: અંગ્રેજ મહિલા મેરિઅન પોસ્ટન્ઝ અને ગૌતમ બુદ્ધના જન્મદિનને લગતી પરંપરા (‘ધ ડે ઑવ બુદ્ધઝ ક્ધસેપ્શન ઍન્ડ બર્થ’ ‘ઇન્ડિયન હિસ્ટોરિકલ ક્વાર્ટર્લી’ ૩૩, ૪ ડિસેમ્બર ૧૯૫૭ પૃ. ૨૯૫-૩૦૪; બિસ્વદેબ મુખર્જીના લેખ આધારે)હરિવલ્લભ ભાયાણીપત્ર૫૩
પત્રચર્ચા : વાર્તાકાર રેમન્ડ કાર્વર વિશેદેવેશ ભટ્ટપત્ર૫૫
૧૯૮૫: જુલાઈ, અંક-૭હિમાલય વિશે બે પુસ્તકો (સ્વામી આનંદકૃત ‘હિમાલયનાં તીર્થસ્થાનો’ અને અશ્વિન મહેતાકૃત ‘હિમાલય: ઇન્કાઉન્ટર્સ વિથ ઇટર્નિટી’ વિશે)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
નિબંધકાકા કાલેલકરનિબંધ
મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસલેખનને આહ્વાન : ૨જયંત કોઠારીવિવેચન
ફ્રાન્ઝ કાફકા અને તેમની કથાસૃષ્ટિઅનિલા દલાલવિવેચન૧૯
શક્તિપાતઅંજલિ ખાંડવાળાવાર્તા૨૯
દુખિયારાજીજયંત પાઠકકવિતા૩૯
‘સ્વર્ગની લગોલગ’ વાંચીનેઉશનસ્કવિતા૩૯
પ્રત્યયલુપ્તા અન્વયયોગેશ પટેલકવિતા૪૦
ચાર ગઝલોમનહર મોદીકવિતા૪૧
ગઝલશરદ વૈદ્યકવિતા૪૨
કાગળધીરેન્દ્ર મહેતાકવિતા૪૨
અવલોકનીય : વિદેશવાસી બે ગુજરાતી કવિઓના કાવ્યસંગ્રહો (પ્રીતિ સેનગુપ્તાના કાવ્યસંગ્રહ ‘ખંડિત આકાશ’ અને બળવંત નાયક્ધાા કાવ્યસંગ્રહ ‘નિર્ઝરા’ વિશે)જયન્ત પરમારવિવેચન૪૩
લીલાં પર્ણ (પ્રવીણ દરજીના નિબંધસંગ્રહ ‘લીલાં પર્ણ’ વિશે)હરીશ વિ. પંડિતવિવેચન૪૬
પત્રચર્ચા : પરબમાં અમારે છપાવવું છે નીચેનું કવિતજયંતીલાલ દવેપત્ર૫૦
ગીત-ગઝલ અંગેની સૂગઆહમદ મકરાણીપત્ર૫૦
મુકુન્દરાય પારાશર્ય વિશેબટુકરાય પંડ્યાપત્ર૫૧
દશ નવલિકાઓના સંગ્રહ ‘દર્શનિયું’વી. બી. ગણાત્રાપત્ર૫૧
મેરિએન પોસ્તાન્ઝ વિશેેહસમુખ શાહપત્ર૫૨
આપણામાંથી કો’ક તો જાગેભાનુશંકર ઓ. વ્યાસપત્ર૫૩
૧૯૮૫: ઑગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર: અંક-૮-૯ બાળસાહિત્ય વિશેષાંક; અતિથિ સંપાદક: કુમારપાળ દેસાઈભૂમિકાકુમારપાળ દેસાઈસંપાદકીય
બાળકોનું સંગીતશિક્ષણ: આરંભે કેવું હોય?પ્રીતમલાલ મજમુદારઅભ્યાસ
બાળસાહિત્યની વિભાવના : બાળકાવ્યનું સ્વરૂપ: એક સંક્ષિપ્ત નોંધચંદ્રકાન્ત શેઠવિવેચન
બાળવાર્તાનું સ્વરૂપભારતી ઝવેરીવિવેચન૧૪
બાળસાહિત્યમાં નિબંધપ્રવીણ દરજીવિવેચન૨૪
બાલનાટકપિનાક્ધિા્ ઠાકોરવિવેચન૨૮
બાળકોની રંગભૂમિપન્નાબહેન શ્રેણિકભાઈવિવેચન૩૪
બાળકો માટે ચરિત્રસાહિત્યચંદ્રકાન્ત એચ. મહેતાવિવેચન૩૮
વિવેચનાના અભિગમોઅરવિંદ પી. દવેવિવેચન૪૨
બાળવાર્તા અને રેડિયોતુષાર શુક્લવિવેચન૫૪
બાળનાટક અને રેડિયોનરોત્તમ શાહવિવેચન૫૮
બાળસાહિત્યમાં હાસ્ય: વિશ્લેષણાત્મક અભિગમબકુલ ત્રિપાઠીવિવેચન૬૧
બાળસાહિત્યની ભાષા: આંખે અચરજ કાને કૌતુકરમેશ ર. દવેવિવેચન૬૭
ગુજરાતી બાળસાહિત્ય : ગુજરાતી બાળસાહિત્યની વિકાસકેડીચન્દ્રવદન ચી. મહેતાવિવેચન૭૫
આપણાં બાળકાવ્યોહરિકૃષ્ણ પાઠકવિવેચન૭૯
ગુજરાતી બાળસાહિત્યનો અરુણોદય: ગિજુભાઈમૂળશંકર મો. ભટ્ટવિવેચન૯૯
ગુજરાતી બાળસાહિત્યમાં વાર્તારમણલાલ સોનીવિવેચન૧૦૬
કથાસાહિત્યની વિકાસરેખાશ્રદ્ધા અશ્વિન ત્રિવેદીવિવેચન૧૧૪
બાળવાર્તાની શૈલીરતિલાલ સાં. નાયકવિવેચન૧૨૯
બાળવાર્તામાં વિનોદમધુસૂદન પારેખવિવેચન૧૩૯
વાર્તાકથન-શૈલી અને સ્વાનુભવહરીશ નાયકવિવેચન૧૪૬
ગુજરાતી બાળનાટકોધનંજય ર. શાહવિવેચન૧૫૮
ચરિત્રસાહિત્યનો વિકાસમીનલ નાણાવટીવિવેચન૧૬૪
આપણાં બાળસામયિકોકુમારપાળ દેસાઈવિવેચન૧૮૯
બાળસાહિત્ય વિશે કંઈકવિમુબહેન બધેકાવિવેચન૨૦૩
બાળસાહિત્ય અને : બાળશિક્ષણધીરુભાઈ ઠાકરવિવેચન૨૦૫
બાળગ્રંથાલયનવલસિંહ વાઘેલાવિવેચન૨૧૨
ચિત્રકલારજની વ્યાસવિવેચન૨૧૮
ચિત્રવાર્તાચંદ્ર ત્રિવેદીવિવેચન૨૨૨
રંગીન ચિત્રકથાઓજય પંચોલીવિવેચન૨૨૬
કૉમિક્સપ્રીતિ શાહવિવેચન૨૩૧
કાર્ટૂન અને કેરિકેચરચકોરવિવેચન૨૩૬
ગુજરાતી બાળસાહિત્યનું ભાવિ : ગુજરાતી બાળસાહિત્ય : અપેક્ષાઓ અને શક્યતાઓમોહનભાઈ શં. પટેલવિવેચન૨૪૦
બાળનાટ્ય: ભાવિ વિકાસની શક્યતાઓલીના સારાભાઈવિવેચન૨૪૭
ગુજરાતી બાળસાહિત્ય: એના વિકાસના પ્રશ્નોયશવન્ત મહેતાવિવેચન૨૫૫
બંગાળી બાળસાહિત્યચન્દ્રકાન્ત મહેતાવિવેચન૨૬૦
બાળસાહિત્યસૂચિપ્રકાશ વેગડસૂચિ૨૭૧
૧૯૮૫: ઑક્ટોબર, અંક-૧૦બાણભટ્ટની મિત્રમંડળીભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
કાદવનું કાવ્ય (કાલેલકર જન્મશતી વિશેષાંગ)કાકા કાલેલકરલલિતનિબંધ
ઇંગ્લેન્ડનો નવો રાષ્ટ્રીય શાયર (ટેડ હ્યુજ વિશે)બળવંત નાયકવિવેચન
તાકી રહ્યા છીએ સામેના રંગમંચને (નાટક ‘પીળું ગુલાબ અને હું’ની પ્રસ્તાવના)લાભશંકર ઠાકરવિવેચન૧૮
ફ્રાન્ઝ કાફકા અને એમની કથાસૃષ્ટિ: ૨અનિલા દલાલવિવેચન૨૪
સ્વર્ગની લગોલગમૈત્રેયી દેવી અનુ. નગીનદાસ પારેખ સંકલિત મહેન્દ્ર મેઘાણીસ્મરણકથાંશ૩૬
શબ્દોપાબ્લો નેરુદા અનુ. ધીરુભાઈ ઠાકરલલિત ગદ્ય૪૨
વૃક્ષધીરેન્દ્ર મહેતાલલિત ગદ્ય૪૩
એવી રીતે, એવું કશું ગાઉંચંદ્રકાન્ત શેઠકવિતા૪૪
ભયજયન્ત પાઠકકવિતા૪૬
બાવળ મળેગુલામ અબ્બાસ ‘નાશાદ’કવિતા૪૬
કવિઉશનસ્કવિતા૪૭
આપણો સંવાદવિજુ ગણાત્રાકવિતા૪૭
ગઝલમનહર મોદીકવિતા૪૯
ગઝલહરીશ વટાવવાળાકવિતા૫૦
રસ્તોરતિલાલ સથવારાકવિતા૫૦
અરણ્યોમાં આકાશ ઢોળાય છે (મણિલાલ હ. પટેલના નિબંધસંગ્રહ ‘અરણ્યોમાં આકાશ ઢોળાય છે’ વિશે)હરિકૃષ્ણ પાઠકકવિતા૫૦
‘કંદોઈ ઓળમાં કીડી પેઠી’ : હોટહાઉસ ગુજ. લિટ: ૧ભાલચંદ્રવિવેચન૫૧
(ઉમાશંકર સંપાદિત ‘સર્જક્ધાી આંતરકથા’ વિશે)
પત્રચર્ચા : ‘દર્શક્ધાું ઇતિહાસ દર્શન’ વિશેભાનુશંકર ઓ. વ્યાસપત્ર૫૮
રાવજી પટેલકૃત ‘મારી આંખે’ તથા કાવ્યપ્રકાર ‘ચાતુરી’ વિશેમહેન્દ્ર અ. દવેપત્ર૫૯
દૃશ્યશ્રાવ્ય માધ્યમોના છેલ્લા દાયકા વિશેજ્યોતિર્ રાવળપત્ર૬૧
૧૯૮૫: નવેમ્બર, અંક-૧૧૨૮૦૦ કવયિત્રીઓ અર્થાત્ સાહિત્યમાં પાયાના ફેરફારોભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
કેળવણીનાં મૂળ તત્ત્વો (કાલેલકર જન્મશતી વિશેષાંગ)કાકા કાલેલકરનિબંધ
મેટફરનું શાસનપોલ રિકોય્ર અનુ. હરિવલ્લભ ભાયાણીવિવેચન
યુરિ લોટમાનની સાહિત્યસિદ્ધાંતવિચારણાચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાવિવેચન૧૪
આ દાયકાના હાસ્યલેખકો (હૈદરાબાદમાં હાસ્યસંમેલન માટે મોકલેલા અંગ્રેજી પરિચયલેખનો મુક્ત અનુવાદ)બકુલ ત્રિપાઠીવિવેચન૨૦
એ ચાતુર્માસી ભાગવતકથા‘જાતિસ્મર’સંસ્મરણ૨૫
ઢોરજયેન્દ્ર ત્રિવેદીલઘુકથા૨૮
સૂર્યના સૂચિછિદ્રમાંથીરાધેશ્યામ શર્માકવિતા૨૯
અમંગળ ક્ષણેપ્રમોદ ઠાકરકવિતા૩૩
પાર્થેનોનના પથ્થરોનેયજ્ઞેશ દવેકવિતા૩૪
કલાપીનો મહેલ જોઈનેયોગેન્દ્ર વિ. ભટ્ટકવિતા૩૬
મૂળાનુસંધાનજયન્ત વસોયાકવિતા૩૭
‘કંદોઈ ઓળમાં કીડી પેઠી : હૉટહાઉસ ગુજ. લિટ : ૨ભાલચંદ્રવિવેચન૩૮
જાહેર ગ્રંથાલયો અને ગ્રંથાલયધારોપ્રકાશ વેગડઅભ્યાસ૫૦
અવલોકનીય : ચારણની અસ્મિતાના લેખાંજોખાં (લક્ષ્મણ પીંગળશી ગઢવીકૃત ‘ચારણની અસ્મિતા’ વિશે)બળવંત જાનીવિવેચન૫૭
પત્રચર્ચા : બાણ ભટ્ટની મિત્રમંડળી વિશેહસુ યાજ્ઞિકપત્ર૬૨
ગીત-ગઝલ વિશેભરત વિંઝુડાપત્ર૬૨
ગીત-ગઝલ વિશેબળવંત નાયકપત્ર૬૪
૧૯૮૫: ડિસેમ્બર, અંક-૧૨યો વૈ ભૂમા તત્સુખમ્ (ઉન્ગારેત્તીની કાવ્યરચના ‘Millumino dimmenso’ વિશે)ભોળાભાઈ પટેલસંપાદકીય
બ્રાહ્મી સાહિત્યકાર (કાલેલકર જન્મશતી વિશેષાંગ)કાકા કાલેલકરનિબંધ
નવલકથાકાર દર્શકબાબુ દાવલપુરાવિવેચન
ખિસ્સા વિશેચંદ્રકાન્ત શેઠલલિતનિબંધ૧૩
ભાગવતમેલનાટકમ્ગોવર્ધન પંચાલવિવેચન૨૧
‘બીજ માવડી ચૂલે તાવડી’‘જાતિસ્મર’સંસ્મરણ૨૬
ચહેરાદિગીશ મહેતાલલિતનિબંધ૨૮
જીવતું ઘરઅંજલિ ખાંડવાળાવાર્તા૩૧
પાંચ કાવ્યો (કવયિત્રી વિશે સંપાદક્ધાી નોંધ અને કવયિત્રીએ સંપાદક પર લખેલ પત્રની વિગત આ પાંચેય કાવ્યોની પહેલાં રજૂ થયેલી છે.)સ્વ. વિજુ ગણાત્રાકવિતા૩૮
ત્રણ રચનામનહર મોદીકવિતા૪૫
અવલોકનીય: તથ્યાત્મક સંદર્ભને પ્રાપ્ત થતો સર્જનાત્મક સ્પર્શ (રજનીકુમાર પંડ્યાકૃત ‘ઝબકાર’ વિશે)ભાનુપ્રસાદ પંડ્યાવિવેચન૪૭
સાહિત્યકારો પરની બે વિડિયો ફિલ્મ (અમૃત ઘાયલ અને આદિલ મન્સૂરીેની ફિલ્મો વિશે)એસ. ડી. દેસાઈફિલ્મવિવેચન૫૦
પત્રચર્ચા : એક ‘ઇ’ અને એક ‘ઉ’ વિશેયોગેન્દ્ર વ્યાસપત્ર૫૩
પત્રચર્ચા : એક ‘ઇ’ અને એક ‘ઉ’ વિશેદયાશંકર જોશીપત્ર૫૪
અંજલિ ખાંડવાળાની વાર્તાભાષાશૈલી વિશેપ્રતાપ મોદી,પત્ર૫૬
બ્રિટનના પ્રથમ ગુજરાતી કાવ્યસંગ્રહ વિશેયોગેશ પટેલપત્ર૫૬
ગુજરાતી કવયિત્રીઓ વિશેગીતા પરીખપત્ર૫૬
‘સમયદ્વીપ’ વિશેભાનુશંકર ઓ. વ્યાસપત્ર૫૭
વાર્ષિક લેખ-લેખકસૂચિસંકલિતસૂચિ૬૦